Banke so zaradi svoje vsebine (posedovanje večjih ali manjših zneskov gotovine) ene najbolj ogroženih objektov, zato mora biti varnost tam brezkompromisna (trezorji, objekti posebnega pomena, državni objekti).

Iz banke se da odnesti, računalnike, ploske zaslone, IT opremo … vendar pa vlomilci po navadi v banko pridejo po vse kaj drugega. Najresnejši ropi v bankah so s pomočjo vozil, ko sefe in bankomate odnesejo (iztrgajo) iz prostora, na primer s pomočjo nakladača.

Prihaja do dveh nasprotujočih si dejavnikov. Stavba, vhod, blagajniški pult, varovanje, postopki, tehnični sistemi … morajo biti do obiskovalcev, komitentov in uslužbencev kar se da prijazni, nevsiljivi in skriti, hkrati pa morajo zagotavljati najvišjo stopnjo varnosti in zaščite. Za napad, rop, vlom v banko se ne odločijo priložnostni tatovi z ulice in žeparji, ampak dobro organizirani kriminalci, ki največkrat poznajo sisteme tehničnega varovanja in tudi vedo, kako jih onesposobiti. Pri uresničevanju svojih namer so lahko zelo nasilni in brezkompromisni. Ogroženi so vsi v banki: uslužbenci, komitenti in varnostniki, ki so zaradi narave svojega dela prvi na »udaru«. Bolj je organizacijsko, sistemsko in tehnično poskrbljeno za varnost, manjša je stopnja ogroženosti in seveda tudi obratno. Stopnja varnosti je odvisna tudi od tega ali gre za poslovalnico, glavno banko ali centralni trezor.

Generator varnostne megle

Začetek polnjenja prostora z varnostno meglo

Zavedati se je potrebno, da je celoten sistem toliko zanesljiv, kolikor je zanesljiv najšibkejši člen v sistemu. Sistem v celoti deluje slabo, če na odlično in drago protivlomno centralo priklopimo slabe in nezanesljive javljalnike in obratno. Javljalniki predstavljajo nasploh najobčutljivejši del sistema, zato je njihova pravilna izbira in montaža zelo pomembna. Protivlomne centrale so po predlogu slovenskega standarda (SIST EN 50131 -1) razdeljene v 4 varnostne razrede (Grade). Centrale varnostnih razredov 2,3 in 4 so namenjene profesionalnemu varovanju pomembnih objektov, kjer se zahteva prenos alarmnega signala iz centrale preko posebnih linij na policijo ali do podjetij za varovanje premoženja, ki imajo lastne nadzorne centre za sprejem alarmnih signalov in ob alarmu takoj intervenirajo.

Generator varnostne megle

Generator varnostne megle

Ko je vlomilec (ropar ali napadalec) enkrat v prostoru, mu še vedno lahko preprečimo (s pomočjo tehničnih sredstev) izvršitev planiranih aktivnosti. To nikakor ne smemo početi z zoperstavljanjem ali poskusom preprečitve dejanja, saj bi s tem resno ogrozili svoje življenje in življenja ostalih v prostoru. Učinkovit način odvrnitve od dejanja je uporaba generatorja varnostne megle (dimna tekočina pod tlakom). Takšnih sistemov pri nas še ni veliko v uporabi, deluje pa tako, da ob aktivaciji celoten prostor v zelo kratkem času napolni z gostim dimom – meglo, kar popolnoma onemogoči orientacijo in izvajanje hitrih gibov vseh v prostoru. Vlomilcu onemogoča dokončati delo, hkrati pa pritegne toliko pozornosti, da vlomilec zbeži. Sistem gre na roko zaposlenim, saj lahko mirno počakajo na prihod policije, kar pa ni v interesu nepridiprava. Ta mora prostor čim prej zapustiti in to še preden ne bo v njem nič več videl. Varnostna megla je učinkovita tudi za varovanje bankomatov pred vandalizmom in prevzemnih točk, kjer armirana vozila čakajo na prevzem/raztovarjanje bančnih dragocenosti ali denarja. Uporablja se tudi na dovoznih poteh, postajah in zožitvah, kjer obstaja nevarnost napada. Pomembno je, da se varnostna megla širi v smeri, da vlomilca/roparja odriva iz prostora in ne, da ga ujame v past, saj v paniki in ogroženosti lahko ne bi več kontroliral svojih dejanj. Varnostna megla je za zdravje ljudi popolnoma neškodljiva in ne pušča sledi. Odstrani se jo s prezračevanjem prostora.

Spodbudni so statistični podatki iz dežel (Južna Amerika), kjer so napadalci zelo nasilni in se ti sistemi veliko uporabljajo tudi v primerih ropov in napadov. Varnostna megla storilca preseneti, in ga v večini primerov odžene, brez povzročitve škode ali uporabe strelnega orožja.

Denar+closed