Varnostni sistemi v poslovnih prostorih so pomembni za hitro zaznavo storilcev ali škodnih pojavov, ki zahtevajo intervencijo. Poznamo sisteme, ki zaznavajo in sporočajo o požaru, nepooblaščenem vstopu ali vlomu in jih je mogoče vključiti ob napadu (ropu), sisteme za zaznavanje prisotnosti prevelike koncentracije hlapov (garažne hiše), vnetljivih tekočin, sisteme pristopnega nadzora, ki omogočajo vstop zaposlenim v določena območja (varnostna politika in pooblastila), in videonadzor za spremljanje in arhiviranje dogajanja na širšem območju, znotraj in zunaj objekta.

Poslovni prostori 1Pred desetletjem je na steni največjega računalniškega sejma CeBit, v nemškem Hannovru, pisalo: »In zukunft werden wir anders einkaufen, anders verkaufen, anders arbeiten und anders leben.« Kar pomeni, da bomo v prihodnosti nakupovali, prodajali, delali in živeli drugače. Prihodnost se je že zgodila, veliko stvari se je spremenilo in tudi dela, biva, nakupuje in druži se drugače.

Klasičnih tovarn, kamor je dnevno na delo odhajalo več sto ljudi, je vedno manj. Namesto njih so zrasli stanovanjsko-poslovni objekti, oziroma so se prostori razdelili – razprodali med številna podjetja, ki se ukvarjajo z zelo različnimi dejavnostmi. Tehnično varovanje različnih objektov, tako stanovanjskih kot poslovnih ali proizvodnih, je danes postalo tako rekoč nujno. Časi, ko so se vrata hiš in stanovanj puščala odklenjena tudi čez noč in so bili protivlomni in varnostni sistemi redkost iz filmov, so mimo. Video nadzorni sistemi so bili nameščeni le v bankah in večjih poslovnih objektih, celo fizično varovanje objektov je bilo redko.

Vsemu temu so se danes prilagodili tudi varnostno-tehnični sistemi, ki varujejo in ščitijo premoženje ter ljudi, ki tam delajo, nakupujejo, se zadržujejo in prebivajo.

Zahtevam po varnosti najlažje zadostimo z namensko novogradnjo, ki najlažje izpolni osnovne pogoje glede varnosti.
Le ti so:

  • varen dostop za zaposlene, obiskovalce, morebitne stanovalce in varnostnike,
  • omejeno opazovanje dejavnosti iz okolice, zunanje parkirišče za zaposlene, obiskovalce in stanovalce,
  • sistematično nadzorovanje in popis vseh vstopajočih in pregled vozil za dostavo,
  • omejeno območje za gibanje in zadrževanje obiskovalcev v objektu,
  • nadzor nad zunanjimi vzdrževalci,
  • dobro varovana območja telekomunikacijske tehnologije, zaupnih podatkov.

Če pa je objekt starejšega datuma, ko se o sistemski varnosti še ni ali se je razmišljalo bolj malo, potem je potrebno tehnične rešitve prilagoditi objektu in tako doseči učinkovito varovanje. Predvsem pri starejših objektih je tako smiselno izdelati varnostni načrt oziroma načrt tehničnega varovanja. Na ta način dobimo pregledno sliko o objektu, njegovih šibkih točkah in potencialnih nevarnostih (ocena ogroženosti, stopnja tveganja). Glede na te podatke potem izberemo tehnologijo, vrsto opreme (način varovanje) in razporeditev. Na eni strani nas omejuje pokritost celotnega objekta, na drugi pa stroški, saj nima smisla podvajati zaščito površin, razen v primerih, ko gre za redundanten sistem.

Potencialne nevarnosti v poslovnih objektih so požari, vlomi, vandalizem, roparski napadi, tatvine strankam, stanovalcem in zaposlenim, izlitja vode, poplave, računalniški vdori (uničenje ali ponarejanje oziroma izkoriščanje zaupnih podatkov), goljufije …

Večino škodnih pojavov lahko bistveno omejimo z upoštevanjem varnostnih elementov ob izbiri lokacije objekta, razporeditvi prostorov, varnostni opremi in organizaciji dela. Do objekta moramo zagotoviti varen dostop stanovalcem, zaposlenim in obiskovalcem ter dostop vozilom za parkiranje, dostavo in intervencijo. Območje objekta mora biti dobro označeno, da ni sporov ob ugotavljanju vsiljivcev na območju objekta.

Poslovna stavba Simobil d.d.

Poslovna stavba Simobil d.d.

Ker je v kombiniranih poslovno-stanovanjskih soseskah oziroma objektih zelo velika koncentracija različnih ljudi, priložnost pa dela tatu, so vedno pogosteje tarča vlomov in vandalizma tudi stanovanjski deli objektov.

Varnost doma se občutno poveča z vgradnjo sredstev za tehnično varovanje (domofoni, videofoni, video nadzorni in protivlomni sistemi). Tovrstni varnostni sistemi vsekakor povečajo občutek varnosti, ko smo doma, veliko bolj brezskrbni pa smo tudi, ko dom zapustimo, bodisi za nekaj minut ali pa za daljši čas počitnic ali potovanja. S pomočjo vgrajenega sistema pametne hiše (»Smart house«) lahko poljubno krmilimo razsvetljavo, odpiranje vrtnih vrat, senčila, zalivanje vrta … in dajemo vtis, kot da smo doma. To lahko s pomočjo sodobnih tehnologij lahko počnemo iz Dubaja, Moskve, Dunaja ali Kornatov, lahko pa sistem vse to počne sam, po pred-nastavljenih vrednostih. Kombinacija mehanskega in tehničnega varovanja v povezavi s sistemom pametne hiše odžene še tako vztrajnega tatu.