Nek Krško

TE Šoštanj

Premogovnik Velenje

TE Trbovlje

Dravske elektrarne Maribor (DEM)

Soške elektrarne Nova Gorica (SENG)