Budući da su banke zbog svojeg sadržaja (posjedovanje većih ili manjih iznosa gotovine) među najugroženijima, njihova sigurnost mora biti besprijekorna (trezori, objekti od posebnog značaja, državni objekti).

Iz banke se, doduše, može odnijeti računala, ravne zaslone, IT opremu…, no provalnici obično u banci traže druge stvari. Najteža razbojništva počinjena su s pomoću vozila kada sefove i bankomate odnesu (iščupaju) iz prostorije, primjerice utovarivačem.

Pojavljuju se dva suprotna čimbenika. Zgrada, ulaz, šalter, zaštita, postupci, tehnički sustavi… moraju biti što prikladniji za posjetitelje, klijente i djelatnike, odnosno moraju biti neupadljivi i skriveni, a ujedno moraju pružati najveću razinu sigurnosti i zaštite. Napad, razbojništvo, odnosno provalu u banku neće počiniti sitni ulični lopovi, odnosno džepari, već dobro organizirani kriminalci koji najčešće poznaju sustave za tehničku zaštitu i znaju kako ih onesposobiti. U ostvarivanju svojih namjera mogu biti vrlo nasilni i beskompromisni. Ugroženi su svi u banci: djelatnici, klijenti i zaštitari koji su zbog naravi svojeg posla obično prvi na „udaru“. Što se bolje vodi računa o sigurnosti u pogledu organizacije, sustava i tehnike, to je ugroženost manja i obratno. Razina sigurnosti ovisi i o tomu je li riječ o poslovnici, glavnoj banci ili središnjem trezoru.

Generator dimne zavjese

Početak punjenja prostorije dimom

Pritom treba imati na umu da je cjelokupan sustav pouzdan onoliko koliko je pouzdana njegova najslabija karika. Primjerice, sustav će kao cjelina loše funkcionirati ako se odlična i skupa protuprovalna centrala spoji s lošim i nepouzdanim javljačima i obratno. Javljači su i inače najosjetljiviji dio sustava pa su pravilan odabir i montaža od velike važnosti. Protuprovalne su centrale na temelju prijedloga slovenske norme (SIST EN 50131 -1) razvrstane u 4 skupine s obzirom na stupanj sigurnosti (Grade). Centrale sa stupnjevima sigurnosti 2,3 i 4 namijenjene su profesionalnoj zaštiti važnih objekata kada treba signal uzbune prenijeti iz centrale preko posebnih linija do policije ili do zaštitarske tvrtke koja ima vlastiti dojavni centar za prijam signala uzbune i u slučaju uzbune odmah intervenira.

Generator dimne zavjese

Generator dimne zavjese

Nakon što provalnik (razbojnik ili napadač) uđe u prostoriju, još uvijek ga se može (s pomoću tehničkih sredstava) spriječiti u ostvarivanju kriminalnih namjera. To se ni u kojem slučaju ne smije činiti suprotstavljanjem ili pokušajem da se spriječi kazneno djelo jer bismo time ozbiljno ugrozili svoj život i život ostalih u prostoriji. Učinkovit način odvraćanja od počinjenja takvih kaznenih djela predstavlja uporaba generatora dimne zavjese (dimna tekućina pod tlakom). Takvi su sustavi u nas još prilično rijetki, a funkcioniraju na način da se prilikom aktivacije čitava prostorija u vrlo kratkom roku ispuni gustim dimom, odnosno maglom što u potpunosti onemogućuje orijentaciju i izvođenje brzih pokreta svih osoba koje se nalaze u prostoriji. Takav sustav sprječava provalnika da dovrši posao i ujedno privlači toliku pozornost da će provalnik pobjeći. Sustav je koristan za zaposlenike jer mogu mirno pričekati policiju, što pak nije u interesu lopova. On mora što prije napustiti prostoriju, i to dok još vidi. Dimna je zavjesa učinkovita i kod zaštite bankomata od vandalizma i mjesta preuzimanja na kojima armirana vozila čekaju na preuzimanje/istovar dragocjenosti ili novca. Rabi se i na prilaznim putovima, postajama i suženjima gdje postoji opasnost od napada. Pritom je važno da se dimna zavjesa širi u smjeru kojim se provalnika/razbojnika potiskuje iz prostorije, a ne da padne u zamku jer bi u panici i stanju ugroženosti mogao izgubiti kontrolu. Dimna zavjesa nije štetna za zdravlje ljudi i ne ostavlja nikakve tragove. Uklanja se prozračivanjem prostorije.

Ohrabrujući su statistički podatci iz zemalja (Južna Amerika) u kojima su napadači vrlo nasilni i gdje se takvi sustavi često rabe i u slučaju razbojništava, odnosno napada. Dimna će zavjesa iznenaditi počinitelja i u većini će ga slučajeva otjerati bez nanošenja štete ili uporabe vatrenog oružja.

Denar+closed