Danas gosta osim lokacije i udobnosti koja ga čeka u hotelu sve više zanima i njegova sigurnost. Budući da je hotelska soba njegovo jedino intimno sklonište u krajevima daleko od kuće, svaki se gost u njoj želi osjećati i udobno i sigurno. Diskretan osjećaj sigurnosti od ključnog je značaja za gosta. Hotelijeri su toga svjesni i žele da im se gosti uvijek iznova vraćaju. Čimbenici udobnosti i sigurnosti u velikoj mjeri pridonose ekonomski uspješnom poslovanju. Funkcionalan odabir i integracija pojedinačnih komponenata informacijskog sustava presudni su za neometan rad ključnih službi i aktivnosti hotela što se na kraju ogleda u kakvoći cjelokupne ponude i dojmu gosta. Nove tehnologije unaprjeđuju stare spoznaje i iskustva te pružaju nove mogućnosti njihove primjene. Kontrola pristupa pruža visok stupanj sigurnosti i privatnosti, a ujedno služi i kao učinkovit izvor podataka za upravljanje odnosima s klijentima. Rad elektroničkih brava temelji se na tehnologiji beskontaktnog čitanja kartica na način da gost približi karticu bravi na nekoliko centimetara, nakon čega čitač u bravi prepozna, odnosno odbije karticu. Ako korisnik ima odgovarajuća prava, brava će se otključati emitirajući pritom zvučni i svjetlosni signal. Sustavom beskontaktnih kartica i elektroničkih brava gostu se također omogućuje pristup svim ostalim hotelskim prostorijama u koje smije ući s obzirom na svoj način boravka (VIP prostorije, garaža, sauna, bazen, wellness…). Ulazak u određene prostorije može se također vremenski i brojčano ograničiti (jedanput, dvaput dnevno). Beskontaktna je tehnologija vrlo praktična za goste i osoblje te jednostavna za uporabu jer se kartica ne mora nikamo umetnuti već ju je dovoljno jednostavno približiti. Kartica se može držati u novčaniku, torbici ili džepu. Budući da sustav nema mehaničke dijelove, ključ se ne može krivotvoriti, a više desetaka, odnosno stotina brava jednostavno se održava. Sustavom se može otvaranje vremenski ograničiti na način da nakon određenog vremena istekne valjanost kartice te je elektronička brava više ne prepoznaje. Time je mogućnost zlouporabe svedena na najmanju moguću mjeru čak i kada gost ne vrati karticu nakon odlaska.

Sveobuhvatan pristup zaštiti

Zahvaljujući tehnološkom razvoju, bežičnim tehnologijama, novim materijalima i minijaturnim komponentama, mogućnosti u pogledu tehničke zaštite postale su neograničene. Sveobuhvatan se pristup sastoji od više uzastopnih faza. Najprije treba stručno osmisliti sveobuhvatan plan zaštite, a nakon toga treba ga stručno provesti u djelo i povezati sigurnosne te nadzorne sustave s ostalim hotelskim sustavima i poslovnim procesima. Kada sustav postane operativan, treba njime upravljati, održavati ga, nadograđivati i osigurati odgovarajući nadzor od strane uprave.

Ne samo otvaranje vrata

Funkcionalnost beskontaktnih kartica nije ograničena samo na otvaranje soba već omogućuje i identifikaciju nazočnosti u njima. Pomoću posebnog držača kartice i središnje sklopke hotel može također značajno uštedjeti. Gost treba prilikom ulaska u sobu umetnuti karticu u držač kartice čime će uključiti rasvjetu i ostala električna trošila. Nema smisla da sva trošila budu uključena dok je gost na konferenciji ili obilazi grad. Sustavom za otkrivanje nazočnosti gosta u hotelskoj sobi može se uštedjeti i do 30% električne energije, što nipošto nije malo s obzirom na uštede koje hotel može time ostvariti u godinu dana. Preko držača kartice mogu se sa sustavom za otkrivanje nazočnosti povezati brojne aplikacije. Tako se primjerice može bilježiti ulaske u hotelski kongresni centar, što organizatoru omogućuje da zna točan broj sudionika u dvorani i koji su sudionici nazočni, a osim toga beskontaktne kartice mogu se rabiti i za identifikaciju sudionika s obzirom na to da se na njih mogu otisnuti ime, prezime i fotografija osobe. Istom se karticom može omogućiti i plaćanje hotelskih računa bez gotovine. Takav sustav, uostalom, čini i posao sobarica jednostavnijim jer recepcija sve vrijeme raspolaže informacijom o nazočnosti gosta u sobi. Korisnost hotelskoga kartičnog sustava ogleda se i u vođenju evidencije radnog vremena zaposlenika koja omogućuje učinkovitije upravljanje ljudskim resursima s obzirom na popunjenost hotela. Vrlo je važno sveobuhvatno isplanirati elektroničke sustave, uključujući zaštitu, i to na temelju tržišne orijentacije hotela i sigurnosnih čimbenika užeg i šireg geografskog područja. Ulaganje u sigurnost treba smatrati investicijom koja će se na dugi rok povratiti i pridonijeti ekonomskom uspjehu hotela. Budući da suvremena hotelska zaštita obuhvaća složena tehnička rješenja s velikim brojem dojavnih i nadzornih točaka, treba se pobrinuti da sustav ne postane nepregledan i da u svakom trenutku bude pod kontrolom. Sustave za zaštitu korisno je međusobno povezati i spojiti ih s ostalim hotelskim sustavima. Takva će zaštita hotela biti učinkovita i jednostavna za održavanje, a osim toga takvom se zaštitom može jednostavno upravljati. Temeljni su sustavi, koji su ugrađeni u praktično sve vrste hotela, automatska dojava požara, hotelski kartični sustav za kontrolu pristupa, sustav za dojavu neovlaštenog ulaska, sustav za videonadzor i sustav za hitne pozive (SOS). Tehnička se zaštita dopunjuje različitim vrstama mehaničke zaštite.

Posebne značajke tehničke zaštite hotela

  • Sigurnost je u današnje vrijeme neizvjesnih sigurnosnih uvjeta jedan od ključnih čimbenika tržišne privlačnosti hotela.
  • Budući da gosti u hotelu neće provesti tek nekoliko sati, osjećaj sigurnosti jedan je od ključnih čimbenika u odabiru hotela.
  • Gost će na određeno vrijeme unajmiti sobu daleko od svoje kuće koja će na neko vrijeme postati njegovo intimno mjesto.
  • Gost u prosjeku ostaje u hotelu puno dulje nego u poslovnoj zgradi ili banci.
  • Hotel radi preko cijele godine, 24 sata dnevno.
  • Hotel se prilagođuje dinamici gostiju, a ne obratno (dnevni i noćni režim, povećan rizik noću).