Javne su zgrade zbog svoje naravi osobito izložene različitim kriminalnim radnjama poput krađa, napada, provala i vandalizma (oštećenje tuđe imovine). Tehnička je zaštita nužan dio zaštite jer protuprovalni sustavi mogu spriječiti potencijalnu opasnost ili štetu na način da onemoguće počinitelje da uđu u zgradu i ujedno upozore vlasnike na činjenicu da se nešto zbiva oko zgrade, odnosno u njoj. Osim toga ti sustavi snimaju počinitelje i njihovo postupanje. U bankama, školama, zdravstvenim i kulturnim ustanovama, sudovima… sigurnosni su sustavi za videonadzor i ostale slične pametne instalacije prijeko potrebni jer te objekte zbog njihove naravi dnevno posjete stotine ljudi među kojima ima puno takvih sa zlim namjerama. Ti su objekti najčešće nešto udaljeniji od naselja i gradskih centara i stoje na mjestima koja su noću uglavnom pusta (što pak nije slučaj preko dana). Te su zgrade ujedno vrijedna arhitektonska, graditeljska i oblikovna dostignuća, a najnoviji trendovi u graditeljstvu nalažu uporabu velike količine staklenih površina. Prozori do visine od 1,6 m omogućuju jednostavan ulazak. Rješenje leži u bravama na zatvaračima prozora u prizemlju čime se sprječava potpuno otvaranje prozora. Prozori zahoda i čajnih kuhinja predstavljaju omiljena mjesta lopova za ulazak u zgradu jer se obično nalaze sa strane zgrade i često ostaju otvoreni. Staklene su površine najslabije prepreke za provalnike i vandale. Obično se staklo može brzo razbiti, a otvor omogućuje provalnicima da s pomoću velikih komada razbijenog stakla dopru do zatvarača razbijenog prozora. Zaštitnim se folijama znatno povećava otpornost staklene površine i sprječava opasnost koju mogu izazvati veći komadi razbijenog stakla. Staklena ulazna vrata obično su izrađena od kaljenog stakla koje je teže razbiti nego obično staklo. Kaljeno će se staklo prilikom razbijanja raspasti na zrna koja neće izazvati dublje posjekline, a otvor će omogućiti počinitelju neometan ulazak. Slojevito je staklo sigurnosno staklo sastavljeno od većeg broja slojeva stakla koji su međusobno povezani prozirnom polimernom folijom. Ako se takvo staklo razbije, komadi stakla ostat će međusobno povezani čime će se otegnuti vrijeme potrebno za ulazak. Mehanička zaštita, doduše, produljuje vrijeme potrebno za ulazak, no ne odvraća lopove od ulaska u zgradu. Sigurnost objekta znatno će se povećati ako se mehaničkoj zaštiti doda i tehnička zaštita.

Ranjivost je situacija ili okolnost koja u neizmijenjenom stanju može izazvati gubitak života ili štetu. Izrazom „ranjivost“ označava se mana, odnosno nedostatak (u postupcima, tehničkoj zaštiti, organizaciji, rasporedu objekata, putovima prijevoza i logistici…) koji se, ako se otkrije ili neovlašteno oda, može namjerno ili nenamjerno iskoristiti i nanijeti štetu.

Ugroženost je prepoznata izravna opasnost od negativnih aktivnosti koje bi mogle izazvati oštećenje ili štetu (tko ili što nas ugrožava, na kojim smo područjima ugroženi, tko je ugrožen ili što je ugroženo, koji nas događaji, odnosno aktivnosti najviše ugrožavaju, kada smo najugroženiji, a kada smo manje ugroženi?).

Rizik je nesigurnost povezana s financijskim gubitcima, odstupanjima stvarnih od očekivanih rezultata i vjerojatnosti da se događaj koji izaziva gubitak već zbio ili da će se zbiti. Ako je nesigurnost stanje u kojem se ne zna je li određena pretpostavka točna, može se reći da je rizik ranjivost u stanju nesigurnosti.

Državni zbor RS

Okrožno Sodišče Ljubljana

Osnovna šola Toma Brejca Kamnik