1. FUNKCIJA:

Adapter AV-602 namijenjen je priključivanju od jednog do četiri javljača plina (4–20 mA). Svaki javljač dobiva svoju adresu. Adapter je s centralom povezan protokolom S-90 ili XP-95.

2. LASTNOSTI

Adapter se odaziva na jednoj do četiri adrese u adresnoj petlji. Adapter šalje analogne vrijednosti, koje su rezultat struja 4-20 mA na ulazima – I za javljače JAV1 – JAV4. Pretvaranje struje na ulazu – i u analognu vrijednost odvija se po sljedećoj funkciji:

Adresni adapter za priključivanje javljača plina AV-602 – tablica

Dodatno je u adapter ugrađena funkcija za izračunavanje polusatnog prosjeka, koja služi za sprečavanje lažnih alarma. Ta funkcija u cijelosti zamjenjuje grupnu ovisnost, koja se obično rabi u tu svrhu.

3. ELEKTRIČKA SVOJSTVA

Adapter se napaja s adresne petlje i radi u naponskom području 17 do 28 V. Za rad zahtijeva i dodatno napajanje od 10 do 30 V DC.

4. PODEŠAVANJE ADRESE

Adapter ima minijaturni 7-polni prekidač kojim se može podesiti adresa od 1 do 126. Na svakom polu prekidača napisana je njegova vrijednost. Adresa se prilagođava postavljanjem prekidača s odgovarajućim vrijednostima u položaj 1: adresa je zbroj svih vrijednosti prekidača u položaju 1. Primjer: za adresu 5 potrebno je u položaj 1 postaviti prekidače s vrijednostima 1 i 4. Potrebno je dodatno podesiti koliko će adresa adapter zauzeti. Taj se broj mora podudarati s brojem priključenih javljača. Podešavanje se izvodi kratkospojnicima JP1 i JP2.

5. KOMPATIBILNOST S ADAPTEROM ZARJA AV-902

Adapter AV-602 zamjenjuje do četiri adaptera AV-902, pa se tako i parametrira: kao 1 – 4 adaptera AV-902 (ovisno o broju priključenih javljača).

6. POJEDINOSTI KOMUNIKACIJSKOG PROTOKOLA

Funkcija bitov je v tem primeru sledeča:

 

 • Izlazni se bitovi ne koriste.
 • Pozvana adresa, služi za adresiranje adresne jedinice.
 • Prekidni (interrupt) bit se ne koristi.
 • Analogna vrijednost, služi za prijenos vrijednosti struje na ulazu – I.
 • Ulazni se bitovi ne koriste.
 • Tip jedinice kojom adapter javlja svoj tip tvornički je podešen na 0, 1, 0, (bit 2, bit 1 i bit 0).
 • Vraćena adresa, kojom adapter potvrđuje svoju prisutnost, jednaka je pozvanoj adresi.
 • XP-95 bit, kojim adapter javlja da podržava protokol XP-95. Postavljen je na vrijednost 1.
 • Alarmni bit se ne koristi.
 • Prošireni tip jedinice (ekstenzija protokola XP-95) postavljen je na 0, 0 (bit 4 i bit 3).
 • Proširena analogna vrijednost (ekstenzija protokola XP-95), u kojoj se prenosi osmi (LSB) bit analogne vrijednosti.
 • Paritetni bit (ekstenzija protokola XP-95) služi za detekciju pogrešaka u komunikaciji. Računa se tako da broj bitova 1 uvijek bude paran.
 • Prekidna/alarmna adresa (ekstenzija protokola XP-95) se ne koristi.

7. SPECIFIČNOSTI

 • Adapter se odaziva na jednoj do četiri adrese. Prva je adresa jednaka podešenju 7-polnog minijaturnog prekidača; ostale adrese izravno slijede podešenu. Broj adresa koje adapter zauzima podešava se kratkospojnicima JP1 i JP2 (BROJ ZAUZETIH ADRESA).
 • Adapter za svoj rad zahtijeva dodatno napajanje, koje mora odgovarati i priključenim javljačima koji se napajaju iz adaptera.
 • Adapter ima ugrađenu funkciju za izračunavanje polusatnog prosjeka. Tu je funkciju moguće isključiti (za potrebe testiranja javljača na terenu) umetanjem kratkospojnika JP3 (TRENUTNA VRIJEDNOST).

8. MEHANIČKA KONSTRUKCIJA

Postoje dvije izvedbe adaptera AV-602:

 1. IZVEDBA: Adapter je ugrađen u priključni ormarić za nadžbuknu montažu. Smije se koristiti samo u suhim prostorijama.
 2. IZVEDBA: Tiskani krugovi adaptera pričvršćeni su na nosač za montažu na DIN letvu. Ta je izvedba namijenjena ugradnji u veća kućišta (ormare).
MEHANIČKE DIMENZIJE I MASA:

 1. IZVEDBA (priključni ormarić za nadžbuknu montažu): 192×152×80 mm, 438 g
 2. IZVEDBA (montaža na DIN letvu): 122×90×30 mm, 80 g
Napon adresne petlje S-90 ali XP95 17 do 28 V DC
Napon dodatnog napajanja (+U) 10 do 30 V DC
Napon za napajanje javljača (+S) Napon dodatnog napajanja (+U) umanjen za 1 V
Potrošnja struje iz adresne petlje pri 24 V 2,2 mA (nije ovisna o stanju adaptera)
Potrošnja struje iz dodatnog napajanja pri 24 V 3,3 mA + potrošnja priključenih javljača
Najviša dozvoljena ukupna potrošnja priključenih javljača 1 A (zaštićeno taljivim osiguračem)
Mjerno područje ulaza -I 20 mA
Relativna pogreška mjerenja jakosti struje ± 5 %
Vrijeme stabilizacije po priključivanju napona 500 ms
Temperaturno područje rada -20°C do +70°C
Vlažnost (bez kondenzacije) 0 do 95% relativne vlažnosti
IP 56
Adresni vmesnik za priklop javljalnikov plina AV-602 - priklopna shema
Adresni vmesnik za priklop javljalnikov plina AV-602 - spisek sponk