OP-400A, NJP-400A, NJP-401A

OP-400A, NJP-400A, NJP-401A

NJP-400A razmjerno je malena ali vrlo moćna modularna analogna adresna centrala za dojavu požara. Korištenjem najnovije tehnologije garantira izuzetno pouzdano dojavljivanje požara i alarmiranje te opcionalno upravljanje uređajima za sprečavanje širenja požara, odnosno njegovo gašenje. Za komunikaciju s adresnim javljačima rabi protokol Apollo S90/XP95. Može se koristiti za nadzor Apollo i drugih konvencionalnih, neadresnih javljača. Dojavljuje i plinske, SOS i tehničke alarme. NJP-400A izvodi upravljanje izravno iz centrale ili preko adresnih kontrolera. Omogućuje rad u mreži – povezivanje više centrala i udaljenih displeja OP-400A na različitim lokacijama u istoj zgradi ili u različitim zgradama u jedinstven sustav. Priključivanjem na grafički nadzorni centar GNC prikaz alarma i drugih događaja postaje još pregledniji. Proizvodi se i nešto manja verzija s oznakom NJP-401A.

Izdvojeno:

 • u cijelosti zadovoljava europske standarde EN54-2 i EN54-4,
 • ednostavno priključivanje i uporaba,
 • potpuna prilagodljivost svim zahtjevima objekata,
 • visok omjer mogućnosti i cijene,
 • dnevnik posljednjih 1300 događaja,
 • mogućnost priključivanja standardnog pisača adapterom EIA-232,
 • mogućnost rada u mreži za nadzor većih objekata,
 • praktički neograničeno upravljanje po proizvoljnim logičkim pravilima,
 • prikazuje stanje najviše 128 skupina (zona) javljača,
 • visoka trajno podnosiva struja u petlji omogućuje priključivanje brojnih zahtjevnih adresnih elemenata (sirena, rotirki…),
 • verzija oznake NJP-401A ugrađena je u manje kućište, a kapacitet joj je ograničen na dvije adresne petlje ili 32 konvencionalne linije.mogućnosti: jedna do četiri adresne petlje ili 8 do 64 konvencionalne linije; može i proizvoljna kombinacija,

Funkcije:

 • dojavljivanje i alarmiranje požara,
 • dojavljivanje i alarmiranje povećane koncentracije otrovnih ili lako zapaljivih plinova te prikladno upravljanje,
 • upravljanje uređajima za sprečavanje širenja požara (protupožarnim vratima, otvorima za odvod dima i topline),
 • upravljanje i nadzor ugrađenih sustava za gašenje (FM-200, Novec 1230, Argonite, Hi-Fog vodena magla, CO2 i drugih),
 • različiti tehnički alarmi,
 • SOS hotelska signalizacija.

Kompatibilnost s protupožarnim elementima:

 • analogni adresni javljači Apollo XP-95 i XPlorer,požarna centrala njp400a - 1
 • konvencionalni neadresni javljači Apollo S60/S65, Orbis te javljači drugih proizvođača,
 • karakteristično sigurne izvedbe (EExi) javljača Apollo i javljača drugih proizvođača za uporabu u prostorima s rizikom od eksplozije,
 • adresni adapteri Apollo, Zarja Elektronika i drugi s komunikacijskim protokolom Apollo, •javljači povećane koncentracije plina sa standardnim 4-20 mA izlazom (neposredan priključak na centralu ili na adresni adapter; alarmne granice određene su u centrali i moguće ih je podesiti),
 • različiti javljači požara i drugi javljači s jednostavnim kontaktom, priključeni na centralu s nadziranim linijama,
 • SOS adresni javljači Zarja Elektronika,
 • izvršni elementi s nominalnim kontrolnim naponom 24 V (sirene, rotirke, aktivatori i drugi).

Parametriranje

NJP-400 vrlo je moćna modularna centrala s mogućnošću gotovo neograničene prilagodljivosti svim objektima i zahtjevima. Za uspješan i ispravan rad potrebno je parametriranje: u program centrale treba upisati sve podatke o ugrađenim modulima i priključenim elementima – javljačima, adapterima, izvršnim elementima itd. te o potrebnim aktivnostima u slučaju alarma, pogrešaka i drugih događaja.

Parametriranje se može izvesti:požarna centrala njp400a - 5

OFFLINE: Bez priključene centrale svi se podaci upisuju u osobno računalo te se kasnije preko COM porta prenose u centralu. Zahvaljujući grafičkom korisničkom sučelju parametriranje je jednostavno, brzo i pregledno.

ONLINE: Podaci se upisuju u već funkcionalnu centralu njenom tipkovnicom, s pomoću izbornika na LCD zaslonu. Osobno računalo nije potrebno, ali se preporučuje radi stvaranja sigurnosne kopije parametara. Parametriranje je jednostavno i ne zahtijeva znanje programiranja.

Sestav centrale:

NJP-400A je modularna centrala. Sastavljena je od obaveznih i opcionalnih modula, koji se obaveznima dodaju ovisno o veličini i zahtjevima pojedinog objekta. Minimalni sastav sadrži sve obavezne module (nazvane „osnova“) i barem jedan opcionalni modul LIMO-Ap ili LIMO-Ko.

Kućište centrale (obavezni modul):

požarna centrala njp400a - 6U metalnom kućištu centrale ima mjesta za sve obavezne module, DIN montažnu letvu za dodatne industrijske releje, za akumulator 2×12 V kapaciteta do 27 Ah te za do osam opcionalnih modula.
Verzija NJP-401A: U kućištu ima mjesta za akumulator do 12 Ah te za najviše četiri opcionalna modula, od toga samo dva LIMO-Ap.

Upravljačko-prikazni modul UPMO (obavezni modul):

Modul prikazuje događaje na 2×40 znakovnom LCD-u te skupne informacije o događajima i stanjima centrale na LED lampicama. Na modul su ugrađene i lampice za pregledan prikaz stanja svake od najviše 128 grupa. U upisno polje na prednjoj ploči pod lampicama pišu lokacije odn. funkcije pojedinih grupa. UPMO omogućuje upravljanje i parametriranje centrale tipkama. Kao pomoć pri radu služe pregledni izbornici na LCD zaslonu.

Napajački modul NAMO (obavezni modul):

požarna centrala njp400a - 7Napajački modul brine se za napajanje centrale za dojavu požara i svih priključenih elemenata (javljača, sirena…), punjenje i nadzor akumulatora za rezervno napajanje, zaštitu električnih krugova od kratkog spoja te akumulatora od potpunog pražnjenja, prebacivanje napajanja između mreže i rezervnog izvora te za dojavljivanje stanja i pogrešaka centralnoj procesnoj jedinici. Za povećanje pouzdanosti u napajanje je ugrađen mikrokontroler. U NJP-401A ugrađen je slabiji modul za napajanje.

Centralni procesni modul CPMO (obavezni modul):

požarna centrala njp400a - 9CPMO je unutrašnjim komunikacijskim vodom povezan sa svim ostalim modulima. Brine se za centralni nadzor i upravljanje čitavim sustavom. Sadrži flash memoriju za program te RAM s rezervnom baterijom za parametre sustava i dnevnik posljednjih 1300 događaja: alarma, smetnji, pogrešaka i upravljanja. Na njemu su i dva obavezna relejska izlaza za pogrešku i alarm te dva dodatna tranzistorska izlaza, nadzirana preko dva ulaza. Izlaze i ulaze moguće je programirati. Portovi COM1 i COM2 na CPMO-u rabe se za priključivanje osobnog računala, pisača, modema, ili za prijenos poruka na alarmni prijemni centar.

Linijski modul Apollo LIMO-Ap (opcionalni modul):

požarna centrala njp400a - 8Modul nadzire jednu adresnu petlju sa do 126 adresnih elemenata. Podržava protokol Apollo S-90/XP-95. Posebni algoritmi i izvedba komunikacijskog sučelja osiguravaju pouzdanu komunikaciju s adresnim elementima čak i u uvjetima s intenzivnim smetnjama te pouzdano dojavljivanje bez lažnih alarma. Visoka trajno podnosiva struja u petlji omogućuje priključivanje elemenata s većom potrošnjom struje (adresnih sirena, rotirki…) neposredno iz petlje. Modul se proizvodi u tri verzije: za 32, 64 ili 126 adresa. U centrali mogu biti najviše četiri LIMO-ap modula (u NJP-401A najviše dva).

Konvencionalni linijski modul LIMO-Ko (opcionalni modul):

Modul omogućuje priključivanje osam linija s konvencionalnim (neadresnim) javljačima Apollo S-60/65, Orbis i sličnim javljačima drugih proizvođača; može i u izvedbi osiguranoj od eksplozije EExi. Linija sa stabiliziranim naponom napajanja od 28 V nadzire se korištenjem zaključnog otpornika. Na liniju se mogu neposredno priključiti i javljači povećane koncentracije plina sa 4 do 20 mA standardnim izlazom različitih proizvođača ili različiti jednostavni kontaktni javljači (ručni javljači, prekidači za nadzor sustava prskalica i tehničkih alarma…). U centrali, uz poštovanje raspoloživog prostora za opcionalne module, ima mjesta za najviše 8 LIMO-Ko (u NJP-401A najviše četiri).požarna centrala njp400a - 10

Ulazno-izlazni modul VIMO (opcionalni modul):

Modul ima osam tranzistorskih izlaza i osam analognih ulaza. I jedne i druge moguće je programirati. Izlazi su zaštićeni od preopterećenja i ograničene jakosti struje; za povećanje trajno podnosive struje mogu se paralelno povezati dva ili više jednako parametriranih izlaza. Ulazi se mogu koristiti za nadzor zatvorenosti izlaznih strujnih krugova, za priključivanje kontaktnih javljača, kao i za nadzor različitih napona. U centrali, uz poštovanje raspoloživog prostora za opcionalne module, ima mjesta za najviše 8 VIMO (u NJP-401A najviše četiri), ali se obično ugrađuje najmanje jedan linijski modul, tako da je realni broj VIMO-a manji.

Mrežni modul MRMO (opcionalni modul):

Mrežni komunikacijski modul omogućuje povezivanje do 16 centrala, udaljenih displeja ili njihove proizvoljne kombinacije u jedinstven sustav. Redundantna veza izvedena je u obliku komunikacijskog prstena. Gdje redundancija nije potrebna, veza ima oblik voda (prsten je prekinut). Modul ima dva mrežna porta za bakrene vodove (UTP kabel, telefonske parice) ili za različite optičke vodove; moguć je i jedan za bakreni i jedan za optički vod. Udaljenost između susjednih jedinica iznosi 1500 m ili više, a ovisi o korištenom vodu. Modul je potreban samo pri povezivanju centrala u mrežu ili za priključivanje udaljenih displeja. MRMO ne zauzima nijedno od raspoloživih mjesta za opcionalne module (ugrađuje se na za njega rezervirano mjesto).

Komunikacijski modul KOMO (opcionalni modul)

Komunikacijski modul KOMO namijenjen je dvosmjernom povezivanju jedne centrale (prijenos svih događaja, uključujući upravljanje) s proizvoljnim standardnim SCAD-om (grafički nadzorni centar) standardnim protokolom MODBUS po EIA-232 ili TCP/IP vodom. U centrali je priključen na interni komunikacijski vod, a ugrađuje se na mjesto rezervirano za MRMO.

Komunikacijski gateway GA-400 (opcionalni modul)

Komunikacijski gateway ima istu ulogu kao komunikacijski modul, ali se koristi za priključivanje više centrala povezanih u mrežu na standardni MODBUS. Za razliku od KOMO-a, GA-400 povezan je na redundantnu vezu MREŽA 1 I MREŽA 2. Ugrađen je u samostalno kućište (napaja se sa 24 V iz centrale).

Modem MO-01 (opcionalni modul – standardni program Zarja Elektronike):

Modem omogućuje priključivanje centrale na alarmni prijemni centar analognom telefonskom linijom. Za komunikaciju se koristi uobičajenim protokolom Ademco Contact ID. MO-01 priključuje se na port COM1 ili COM2 centralnog procesnog modula. Modem ne zauzima nijedno od raspoloživih mjesta za opcionalne module (ugrađuje se na za njega rezervirano mjesto; napaja se sa 24 V iz centrale).

Centrale u mreži

NJP-400A omogućuje povezivanje centrala i/ili udaljenih prikaznih upravljačkih jedinica OP-400A (mrežni uređaji) u mrežu. Za rad u mreži svaki uređaj treba mrežni modul MRMO, koji je bakrenim ili optičkim vodom povezan na MRMO susjednog mrežnog uređaja. Za posve redundantnu povezanost mreža se izvodi u obliku zatvorenog i nadziranog prstena. Komunikacija među mrežnim uređajima odgovara načelu peer to peer (svaka centrala razgovara sa svakom). Mrežni sustav može biti jednakovrijedan ili hijerarhijski. Pri parametriranju pojedinog mrežnog uređaja na centrali se precizno odredi koje će događaje prihvatiti i prikazati, odnosno koje će naredbe (iz koje centrale ili OP-400A) prihvatiti i izvesti. Komunikacijski je protokol robustan i redundantan te zajedno s posebnom hardverskom izvedbom osigurava vrlo pouzdan rad bez pogrešaka i ispada.  požarna centrala njp400a - 11

Udaljena prikazna upravljačka jedinica (OP-400A):

požarna centrala njp400a - 12OP-400A ima jednak UPMO kao centrala, ali u manjem kućištu te nije dio centrale, nema napajanja i linijskih modula. U parametriranom opsegu omogućuje daljinsko upravljanje i prikaz događaja na isti način kao centrala. Napajanje električnom energijom dovodi se iz centrale bakrenom paricom. U sustavu može biti više udaljenih displeja u proizvoljnoj kombinaciji s ostalim mrežnim uređajima.
požarna centrala njp400a - 14

Grafički nadzorni centar:

požarna centrala njp400a - 15

Kao nadogradnja sustava na centralu ili mrežu centrala NJP-400A može se priključiti osobno računalo, koje grafički – na tlocrtu ili slici objekta, u proizvoljnom broju razina – prikazuje sve alarme, pogreške, isključivanja i druge odabrane događaje te tako olakšava posao zaštitaru. Omogućeno je i proizvoljno upravljanje centralama ili priključenim izvršnim uređajima klikom miša na određene grafičke elemente na zaslonu PC-a. Za priključivanje pojedine centrale potreban je KOMO, a za centrale u mreži GA-400.

Mrežno napajanje: 230 V + 10%-15% maks. 230 VA, NJP-401A 100 VA

Jakost napajanja: punjač baterije: 1 A, NJP-401A: 0,5 A vanjska potrošnja: 3 A, NJP-401A: 1 A, oba u kratkom vremenu: 10 A za napajanje petlji i linija: 2 A, NJP-401A: 1A

Rezervno napajanje: plinonepropusni olovni akumulatori 2×12 V: najviše 27 Ah, NJP-401A: najviše 12 Ah

Vanjske dimenzije: 520×580×150 mm, NJP-401A: 424×470×125 mm, OP-400A: 324×230×70 mm

Potrošnja struje iz rezervnog napajanja (na 24 V): osnova bez opcionalnih modula: 70 mA, NJP-401A: 65 mA, OP-400A: 50 mA

Masa: osnova bez akumulatora: 14 kg, NJP-401A: 9,2 kg osnova s akumulatorima 27 Ah: 32 kg osnova s akumulatorima 12 Ah: 21,4 kg, NJP-401A: 16,6 kg OP-400A: 2,5 kg

Temperaturno područje rada: -5 °C do +50 °C

Konstrukcija: metalno kućište, nepropusnost IP30, prednja ploča polikarbonatna folija

Uvođenje kablova: otvori na stražnjoj strani 5×, NJP-401A: 4× OP-400A: otvori s gornje, donje i stražnje strane

Kapacitet: modularna izvedba, mogućnost ugradnje najviše 8 opcionalnih modula, kod NJP-401A najviše 4

Linijski modul Apollo LIMO-Ap: jedna adresna petlja Apollo XP-95 ili Discovery, broj adresa (3 verzije modula): 32, 64 ili 126, u centrali su najviše četiri modula, u NJP-401A najviše dvije petlje trajno podnosive struje: 500 mA

Konvencionalni linijski modul LIMO-Ko: 8 konvencionalnih linija sa stabiliziranim naponom napajanja 28 V (u centrali je najviše osam modula, u NJP-401A četiri) linijska jakost struje u mirovanju: 4,5 mA (zaključni otpor 6k2)

Ulazno-izlazni modul VIMO: 8 tranzistorskih izlaza ograničene jakosti struje, 24 V 1,4 A, mogu se spojiti paralelno radi povećanja jakosti, 8 analognih ulaza za nadzor zatvorenosti izlaznih strujnih krugova ili za nadzor kontaktnih javljača, ulaze i izlaze moguće je programirati,

Komunikacijski modul KOMO za povezivanje pojedine centrale na GNC po MODBUS RTU (EIA-232 ili TCP/IP), priključen na interni komunikacijski vod, ugrađen na mjesto za MRMO

Komunikacijski gateway GA-400 za povezivanje centrala u mreži i GNC po MODBUS RTU (EIA-232 ili TCP/IP), priključen na redundantnu mrežu MREŽA 1 i MREŽA 2, ugrađen u vlastito kućište, zahtijeva napajanje 24 V iz centrale

Modem MO-01 (ne zauzima nijedno od 8 odn. kod NJP-401A 4 mjesta za opcionalne module) (standardni modul Zarje Elektronike): priključen na CPMO port COM1 ili COM2, omogućuje prijenos alarma i pogrešaka u centar za prijem alarma analognom telefonskom linijom protokolom Ademco Contact ID

Uvijek prisutni izlazi i ulazi (na CPMO-u): dva EIA-232 porta (COM1 i COM2) za priključivanje standardnog pisača sa serijskim portom, osobnog računala, modema relejski izlaz IZ 1, normalno aktiviran, za javljanje pogreške (1 A) relejski izlaz IZ 2 za javljanje alarma 2. stupnja (1 A) dva izlaza, IZ 3 i IZ 4 (ograničene jakosti struje do 1,4 A) dva ulaza, VH 1 i VH2, koji se mogu uporabiti i za kontrolu izlaza IZ 3 i IZ4 sve je ulaze i izlaze moguće programirati

Upravljanje i prikaz: 10 tipki za upravljanje centralom 18 LED za prikaz grupnih događaja 128 LED za prikaz stanja grupa (zona) javljača 128 polja za upis podataka o grupama (zonama) javljača

Na raspolaganju su i unaprijed pripremljene cjenovno povoljnije centrale serije NJP-400A u različitim izvedbama. Detaljniji su podaci u cjeniku.

 

NJP-400A osnova: (kućište, napajanje, UPMO, CPMO, bez opcionalnih modula) s prostorom za najviše osam opcionalnih modula i AKU do 27 Ah NJP-401A osnova: (kućište, napajanje, UPMO, CPMO, bez opcionalnih modula) s prostorom za najviše četiri opcionalna modula, od toga najviše za dva LIMO-Ap, AKU do 12 Ah, napajanje je slabije

OP-400A: udaljena prikazna upravljačka jedinica, u kompletu s mrežnim modulom, napajanje iz centrale.

Opcionalni moduli: LIMO-Ap 400/32: linijski modul Apollo do 32 adrese

LIMO-Ap 400/64: linijski modul Apollo do 64 adrese

LIMO-Ap 400/126: linijski modul Apollo do 126 adrese

LIMO-Ko 400: 8 konvencionalnih linija

VIMO 400: 8 izlaza 8 ulaza

MRMO 400: mrežni modul sa dva mrežna porta.

KOMO: komunikacijski modul MODBUS (za zasebnu centralu)

GA-400: komunikacijski gateway MODBUS (za centrale u mreži)

MO-01: modem s protokolom Ademco ContactID za povezivanje s alarmnim prijemnim centrom analognom telefonskom linijom