Javljalnik gorljivih plinov GP-100

Javljač GP-100 namijenjen je detekciji povećane koncentracije zapaljivih plinova. Javljač je potrebno kalibrirati za svaki plin koji želimo detektirati zasebno tako da javlja % LEL (donje eksplozivne granice) za taj plin. Priključuje se trožično i ima signalni izlaz 4-20 mA. Javljač GP-100 nije u Ex izvedbi.

 

 

 

 

 

Javljač GP-100 može se koristiti za javljanje sljedećih zapaljivih plinova i ima sljedeće relativne osjetljivosti.

 

Metan CH4 100% Etanol C2H5OH 64%
Vodik H2 107% Propan-2-ol C3H7OH 49%
Etan C2H6 82% Aceton CH3COCH3 50%
Propan C3H8 63% Butan-2-ol C4H9OH 48%
Butan C4H10 51% Dietil eter C2H5OC2H5 40%
Pentan C5H12 50% Etil acetat CH3COOC2H5 46%
Heksan C6H14 46% Toluen C7H8 44%
Heptan C7H16 44% Ksilen C8H10 31%
Oktan C8H18 38% Acetilen C2H2 47%
Etilen C2H4 81% Metanol CH3OH 84%
Princip detekcije elektrokemijski
Rad neprekinut
Ulazak plina difuzijom, kroz sinterirani uložak
Mjerno područje 0-250 ppm CO
Ponovljivost <= 3 ppm
Vrijeme odziva < 60 s
Unakrsna osjetljivost <= 2% na 250 ppm CO sukladno VDI 2053
Linearnost <= 2% na 250 ppm CO sukladno VDI 2053
Temperaturno područje -10 °C do +40 °C
Vlažnost 15 – 95% relativne vlažnosti
Napajanje 20 – 28 Vdc
Izlaz 4 – 20 mA maks. otpor priključnog kabla 300 E
Nuliranje automatsko
Podešavanje osjetljivosti potenciometrom pri poznatoj koncentraciji CO
EMC sukladno EN 50081-1 i EN 50082-2B
Temperatura skladištenja 0 – 20 °C
Zaštita IP 65
Montaža zidna
Višina montaže 1,5 do 1,8 m od tla
Područje pokrivanja najviše 500 m (odvisno o aplikaciji)
Dimenzije (v x š x g) 80 x 82 x 55 mm
Masa 160 g
Certifikat TUV 556478 (20. 7. 2005)

Javljalnik gorljivih plinov GP-100 - priključne sponke - 1 Javljalnik gorljivih plinov GP-100 - priključne sponke