Sustav za dojavu požara NJP-2000A namijenjena je nadzoru i upravljanju sustavima za otkrivanje i javljanje požara te alarmiranje. Omogućava proizvoljno upravljanje ugrađenim sustavima gašenja i drugim sustavima za sprečavanje širenja požara. Primjerena je prvenstveno za ugradnju u srednje, velike i vrlo velike objekte. Omogućava priključivanje požarnih i drugih javljača te generiranje različitih alarma. Modularna je, što omogućava prilagođavanje sustava zahtjevima projekta. Sustav „distribuirane inteligencije“ omogućava veliku pouzdanost rada i najveću moguću prilagodljivost sustava zahtjevima pojedinih objekata. Modularna građa i moderna, potpuno redundantna komunikacija među modulima omogućavaju ili koncentriranu građu sustava (moduli su u jednom kućištu) ili distribuirano postavljanje, kad su moduli u različitim kućištima raspoređeni diljem osiguravanog objekta s obzirom na optimalnu izvedbu instalacija i organizaciju upravljanja. Osnovne su mjere modula izabrane za ugradnju u standardni 19-inčni (19″) ormar. Pojedinačni moduli i njihove različite kombinacije lako se ugrađuju u standardna ili namjenski razvijena metalna kućišta.

Prvi objekt s ugrađenim sustavom NJP-2000A: Petrol Rače (prosinac 2002.)

Prvi objekt s ugrađenim sustavom NJP-2000A: Petrol Rače (prosinac 2002.)

Izdvojeno:

 • sukladnost svim zahtjevima slovenskih standarda SIST EN 54-2 i SIST EN 54-4, NJP-2000A-2
 • velika pouzdanost u radu,
 • preglednost prikaza alarma i drugih događaja na grafičkom displeju i s grupnim lampicama,
 • ugrađena umjetna inteligencija za sprečavanje javljanja lažnih alarma,
 • namijenjeno izgradnji sustava za rano otkrivanje požara,
 • omogućuje i javljanje povećane koncentracije plinova, SOS alarmiranje iz hotelskih kupaonica te prikaz različitih tehničkih alarma,
 • sustav se sastoji od samostalnih inteligentnih modula koji međusobno komuniciraju potpuno redundantnim komunikacijskim protokolom,
 • moduli se mogu ugraditi u standardno 19-inčno kućište ili pak u samostalna kućišta raspoređena diljem osiguravanog objekta,
 • mogućnost parametriranja sustava preko tipki sustava ili osobnim računalom (OFFLINE ili ONLINE),
 • napajanje je centralizirano ili distribuirano u više kućišta,
 • različiti funkcijski moduli omogućuju potpunu kompatibilnost sa starijim konvencionalnim ili adresnim sustavima,
 • podatkovna mreža može se jednostavno priključiti na optičke vodove.

Funkcije:

 • dojavljivanje i alarmiranje požara,
 • NJP-2000A-3javljanje i alarmiranje povećane koncentracije otrovnih i lako zapaljivih plinova te upravljanje u skladu s tim,
 • upravljanje uređajima za sprečavanje širenja požara (požarnim vratima, otvorima za odvod dima i topline…),
 • upravljanje i nadzor ugrađenih sustava za gašenje (FM-200, Novec 1230, CO2, vodena magla i dr.),
 • različiti tehnički alarmi,
 • SOS hotelska signalizacija.

Modularna građa i distribuirana inteligencija

NJP-2000A-4Sastoji se od ulaznih, izlaznih i kombiniranih modula različitih funkcija te od upravljačkih i prikazivačkih modula. Moduli se u sustavu mogu javljati jednom ili višekratno. Moderna redundantna komunikacija među njima i udvostručeno napajanje omogućavaju ili koncentriranu građu sustava (svi su moduli u jednom kućištu) ili distribuirano postavljanje, kad su moduli u različitim kućištima raspoređeni diljem osiguravanog objekta. Ugrađena redundancija podatkovnih i naponskih linija znači da čitav sustav u slučaju kvara (kratkog spoja ili prekida) na jednoj liniji još uvijek neprekinuto radi, ali javlja pogrešku. Maksimalni je ukupni broj modula u sustavu 64.

NJP-2000A-5

Distribuirana inteligencija omogućuje rad bez središnjeg računala. Svaki modul u sustavu ima dovoljno veliku procesnu snagu i dovoljno podataka da može raditi posve neovisno o ostalim modulima. Ako su na modul npr. priključeni javljači i izvršni elementi, aktiviranje izlaza na modulu po alarmu odvit će se po programu čak i ako su obje komunikacijske linije prekinute. Svaki modul u mrežu šalje sve podatke o događajima i upravljanju; ostali moduli koriste samo one podatke koji su im potrebni za prikaze ili za druge parametrirane akcije. Dodavanjem modula u sustav dodaju se i potrebni hardverski i softverski kapaciteti.

Kompatibilnost s protupožarnim elementima:

 • analogni adresni javljači Apollo XP-95 i XPlorer,
 • konvencionalni neadresni javljači Apollo S60/S65, Orbis i javljači drugih proizvođača,
  NJP-2000A-6
 • izvedbe sigurne od eksplozije javljača Apollo i javljača drugih proizvođača za uporabu u prostorijama s opasnošću od eksplozije,
 • adresni adapteri Apollo i Zarja Elektronika te drugi s komunikacijskim protokolom Apollo S90 ili XP-95,
 • javljači povećane koncentracije plina sa standardnim 4-20 mA izlazom (priključeni na adresni adapter za javljanje plina; alarmne granice određene su u sustavu i moguće ih je podesiti),
 • različni požarni i drugi javljači s jednostavnim kontaktom, priključeni na sustav s nadziranim linijama,
 • SOS adresni javljači Zarja Elektronika,
 • izvršni elementi s nominalnim naponom upravljanja 24 V (sirene, rotirke, aktivatori i drugi), priključeni na sustav ili na adresni adapter; adresne izvedbe uređaja mogu biti priključene neposredno na adresnu petlju bez dodatnog napajanja.

Parametriranje

Sustav NJP-2000A ima praktički neograničen kapacitet i gotovo neograničenu prilagodljivost svim objektima i zahtjevima. Za uspješan i ispravan rad potrebno je parametriranje: u program sustava treba upisati sve podatke o ugrađenim modulima i priključenim elementima – javljačima, adapterima, izvršnim elementima itd. te o potrebnim aktivnostima u slučaju alarma, pogrešaka i drugih događaja. Parametriranje se može izvesti:

NJP-2000A-7OFFLINE: Bez priključenog sustava svi se podaci upisuju u osobno računalo te se kasnije putem porta EIA-232 prenose u sustav. Zahvaljujući grafičkom korisničkom sučelju parametriranje je jednostavno, brzo i pregledno.
ONLINE: Podaci se upisuju u već funkcionalni sustav njenom tipkovnicom, s pomoću izbornika na LCD zaslonu. Osobno računalo nije potrebno, ali se preporučuje radi stvaranja sigurnosne kopije parametara.
Parametriranje je jednostavno i ne zahtijeva znanje programiranja.

Građa sustava

NJP-2000A je modularni sustav s praktički neograničenim mogućnostima konfiguriranja. Građa sustava određuje se s obzirom na potrebe za svaki objekt zasebno; ne postoji unaprijed pripremljena konfiguracija. Detaljne upute za konfiguriranje i projektiranje nalaze se u zasebnom dokumentu „Sustav za javljanje požara NJP-2000A, projektantski podaci“.NJP-2000A-8

Kućišta

Na raspolaganju su po veličini i izvedbi različita standardna kućišta.
U pojedinom kućištu može biti čitav sustav ili samo njen dio, pa i samo jedan modul.

Standardna su kućišta:

 • Osnovno kućište OHOSN, u koje se mogu ugraditi svi moduli za srednji NJP-2000A-9sustav javljanja (npr. do 10 adresnih petlji),
 • Plitko kućište OHPLI, namijenjeno prvenstveno ugradnji upravljačkih i/ili prikazivačkih modula,
 • 19-inčno kućište OHREG, veći ormar standardne veličine za ugradnju velikih sustava.

Grupe modula ili pojedinačni moduli mogu se ugraditi i u obične instalacijske ormariće različitih veličina.

Modul napajanja NAMO

NJP-2000A-10Modul napajanja brine se za napajanje sustava i svih priključenih elemenata te za punjenje plinonepropusne akumulatorske baterije 3×12 V do 65 Ah. Ima dva neovisna izlaza sa stabiliziranim naponom 28 V i trajno podnosivom strujom od 5 A, kratkotrajno do 8 A, sukladno zahtjevima standarda za redundantim napajanjem dijelova sustava u različitim kućištima. U sklopu požarnog sustava mora biti barem jedan; može ih biti više, pri čemu svaki od njih napaja svoj dio sustava neovisno o ostalim dijelovima (otoci napajanja). Modul napajanja nije priključen na komunikacijsku mrežu i ne zauzima nijedno od raspoloživih 64 mjesta; njegov rad nadzire jedan od ostalih modula u sustavu, npr. LIMO ili UPMO.

Upravljačko-prikazivački modul UPMO

NJP-2000A-11Ovaj modul omogućuje prikaz stanja požarnog sustava na grafičkom LCD zaslonu te LED lampicama. Upravlja se tipkama, s pomoću izbornika na LCD-u. U sklopu požarnog sustava mora biti barem jedan, a može ih biti do osam. Svi mogu raditi ravnopravno i prikazivati sve događaje, a mogu se parametrirati i tako da prikazuju samo događaje u izabranom dijelu sustava. Ta je mogućnost primjerena kad jedinstven sustav nadzire objekt s više neovisnih korisnika – svaki korisnik vidi samo stanje svojeg dijela.

Prikazivački modul PRMO

Svaki prikazivački modul omogućuje prikaz stanja 16 grupa javljača. Grupe se formiraju od različitih adresnih ili konvencionalnih javljača pri parametriranju sustava. Opisi grupa nalaze se na izmjenjivom listiću i mogu se upisati običnim pisačem. Stanje svake grupe prikazano je crvenom LED diodom za alarm i žutom LED diodom za pogrešku, isključivanje ili test. Pri parametriranju se određuje na kojem će se prikazivačkom mjestu prikazivati stanje koje grupe. Izabrana grupa može biti prikazana na jednom ili više modula, a može biti i neprikazana. PRMO u sustavu nije obavezan. U čitavom sustavu može biti najviše 255 grupa.

Linijski modul Apollo LIMO-AP

NJP-2000A-12Modul omogućuje priključivanje dviju adresnih petlji sa po 126 adresa protokolom Apollo XP-95. Na petlju se osim adresnih javljača mogu priključiti različiti ulazni i izlazni adresni adapteri, javljači plina s prikladnim adapterima ili adresni SOS prekidači. Jakost struje u petlji iznosi 0,5 A. Apsolutno ograničenje u sustavu iznosi najviše 19 LIMO-Ap (38 petlji). Modul također ima relejski i dva tranzistorska izlaza te jedan analogni i tri digitalna ulaza. Ulaze i izlaze moguće je proizvoljno programirati.

Konvencionalni linijski modul LIMO-Ko

NJP-2000A-14Modul omogućuje priključivanje 16 javljačkih linija s konvencionalnim javljačima. Linije se napajaju stabiliziranim naponom od 28 V. Prekid ili kratki spoj nadziru se zaključnim pasivnim otpornikom ili aktivnim linijskim terminatorom (LT). Svaka se linija može fizički isključiti poluvodičkim prekidačem. Na modulu su i dva relejska izlaza te dva analogna i četiri digitalna ulaza; ulaze i izlaze moguće je proizvoljno programirati.

Izlazni modul IZMO

Izlazni modul omogućuje upravljanje drugim sustavima s relejskim bespotencijalnim kontaktima. 32, 64 ili 96 releja moguće je proizvoljno programirati jednostavnim uvjetima ILI ovisno o alarmima ili pogreškama.
NJP-2000A-15

Ulazno-izlazni modul VIMO

Modul ima 10 analognih ulaza i 10 relejskih izlaza različitih kapaciteta, koje je moguće proizvoljno programirati. Omogućuje proizvoljno programsko upravljanje izvršnim elementima, pa i za aktiviranje sustava za gašenje i sličnih kritičnih sustava. Ulazi se mogu koristiti za nadzor zatvorenosti električnih krugova izlaza.

ZarjaNet 2000

NJP-2000A-16Komunikacija između modula odvija se korištenjem Zarjina protokola ZarjaNet 2000, koji je u osnovi jednak protokolu ZarjaNet 400, korištenom u sustavu NJP-400A. Oba koriste EIA-485 vod u prstenastoj topologiji. Objedinjena komunikacija između obje porodice sustava za dojavu požara uvelike pojednostavljuje priključivanje na grafički nadzorni centar, posebno u slučajevima kad on spaja prikaz i upravljanje objema.

Optički konverter RS-485

Optički konverter RS-485 omogućuje prijelaz s bakrenih veza mreže ZarjaNet 2000 na optičke. Optička veza omogućuje neusporedivo veće udaljenosti između modula te neosjetljivost na električne smetnje. Ne zauzima nijednu od 64 raspoložive adrese.

Komunikacijski gateway GA 2000

NJP-2000A-17

Dvosmjerni prijenos podataka iz sustava NJP-2000A uporabom standardnog protokola MODBUS/TCP izveden je preko komunikacijskog gatewaya GA 2000. Vanjski uređaji, npr. osobno računalo za prikaz i upravljanje sustavom, tako mogu prihvatiti sve podatke iz sustava te bez ograničenja slati sustavu sve naredbe bez ograničenja. Modul zauzima jednu od 64 raspoložive adrese te je kao i ostali vezan u komunikacijski prsten ZarjaNet 2000.

Modem MO-01

NJP-2000A-18Modem MO-01 iz standardnog Zarjina proizvodnog programa omogućuje prijenos alarma i smetnji na udaljeni alarmni prijemni centar protokolom CONTACT ID (Ademco, DSC). S modemom i putem njega komunicira upravljačko-prikazni modul UPMO sa svojim serijskim portom EIA-232.

Ostali sastavni dijelovi

NJP-2000A-13Za jednostavno ožičenje i povezivanje pojedinačnih modula dostupne su različite priključne i relejske pločice.

NJP-2000A-20Kao nadogradnja sustava u mrežu ZarjaNet može se priključiti osobno računalo, koje grafički – na tlocrtu ili slici objekta, u proizvoljnom broju razina – prikazuje sve alarme, pogreške, isključivanja i druge izabrane događaje te tako olakša rad zaštitara. Omogućeno je i proizvoljno upravljanje sustava ili priključenim izvršnim uređajima klikom miša na određene grafičke elemente na zaslonu PC-a.

 

 

NJP-2000A-21

 

Tehnički podaci

Sustav NJP-2000A modularan je i prilagodljiv. Tehnički podaci navedeni su u zasebnom dokumentu „Sustav za javljanje požara NJP-2000A, projektantski podaci“. Kapacitet sustava iznosi 64 adrese (xx na gornjoj skici), najviše 19 LIMO-Ap modula (38 petlji), najviše 8 UPMO-a (najmanje jedan!). Broj ostalih modula nije ograničen. Sustav se može ugraditi u dva spomenuta standardna kućišta, bilo koji 19-inčni ormar ili bilo koje drugo kućište. Broj kućišta i raspored modula u njima prilagođavaju se zahtjevima objekta s obzirom na izvedbu upravljanja, prikaza i instalacija. U sustavu može biti više napajanja, koja tvore tzv. otoke napajanja.

Neke reference:

Lek Ljubljana

Lek Ljubljana

Henkel Maribor

Henkel Maribor

Aerodrom Ljubljana Brnik

Aerodrom Ljubljana Brnik