• Dosljedno praćenje i poštivanje zahtjeva zakonodavstva, internih propisa i odluka vezanih uz sustav kvalitete i sustav upravljanja zaštitom informacija.
  • Ispunjavanje i premašivanje standarda kvalitete relevantnih za našu djelatnost.
  • Neprestano poboljšavanje našeg sustava za upravljanje na svim područjima tehničke zaštite.
  • Stvaranje trajnog zadovoljstva stalnih i pridobivanje povjerenja novih korisnika.
  • Praćenje i primjena svjetskih dosega i trendova u našoj djelatnosti.
  • Poštivanje odličnog odnosa između kvalitete, cijene i rokova.
  • Razvoj naše djelatnosti u skladu s načelima i ciljevima zaštite okoliša.
  • Briga za stalno obrazovanje i neprestani osobni rast zaposlenih na području kvalitete i zaštite informacija.
  • Stvaranje optimalnog zadovoljstva zaposlenika, vodstva i vlasnika.
  • Redovna komunikacija sa zaposlenicima, dobavljačima, kupcima, inspekcijskim službama, institutima i ostalom okolinom u cilju održavanja i poboljšavanja međusobnog povjerenja.
  • Odgovarajuća zaštita informacija i sredstava organizacije.