U poduzeću Zarja Elektronika prepoznali smo i definirali zajedničke vrijednosti prema kojima se ravnaju svi naši zaposlenici i koje čine sastavni dio organizacijske kulture tvrtke te predstavljaju temelj misije, vizije i strategije tvrtke.

IZVRSNOST TEHNIČKIH RJEŠENJA

Ostvarivanje, osiguravanje i stalno unaprjeđivanje tehničkih rješenja i pouzdanosti njihova rada predstavljaju osnovne smjernice našeg rada, a sve kako bismo osigurali izvrsnost usluga tehničke zaštite koje pružamo. Izvrsnosti tehničkih rješenja te time sigurnosti ljudi i imovine dajemo prednost pred ostalim vrijednostima tvrtke.

POUZDANOST

Želimo da nas klijenti, partneri i šira zajednica prepoznaju kao pouzdanog partnera na kojeg se mogu osloniti u obavljanju svojih djelatnosti.

ODGOVORNOST

Odgovornim odnosom suradnika prema pružanju usluga tehničke zaštite želimo osiguravati neprekidnu i učinkovitu zaštitu ljudi, imovine i okoliša.

ZNANJE

Stalnim obrazovanjem i usavršavanjem nastojimo osigurati neprekidan rast pojedinca u pogledu njegove osobnosti i stručnosti. Nastojimo podići razinu općeg, stručnog i specijaliziranog znanja naših zaposlenika. Razvijamo human odnos prema radu i ljudima u radnim procesima te ih osposobljavamo za brzu prilagodbu promjenama.

PRILAGODLJIVOST

U društveno odgovornom odazivanju na ideje, želje i potrebe naših klijenata. Znamo se latiti svakog izazova. Prilagodljivim rješenjima i brzim interveniranjem znamo ispuniti očekivanja svojih klijenata.

PROFESIONALNOST

Ostvarena kompetentnošću, znanjem, temeljitošću, preciznošću, savjesnim i odgovornim ispunjavanjem visokih standarda provođenja radnih procesa.

POŠTOVANJE

Kroz povjerljiv, iskren, nepristran, pošten i ljubazan odnos prema klijentima, partnerima i suradnicima. Poslovni se uspjeh može spojiti s temeljnom misijom tek kroz dobre i otvorene međuljudske odnose.

TIMSKI RAD

Ostvaren međuovisnom, proaktivnom i uzajamnom suradnjom sa suradnicima, partnerima i klijentima. Zajedno uvijek tražimo nove načine zadovoljavanja naših kupaca.