Adresni adapteri su uređaji koji omogućuju priključivanje konvencionalnih, neadresnih elemenata na adresnu petlju. Mogu biti ulazni (za konvencionalne javljače, priključivanje raznih bespotencijalnih kontakata, prekidača…), izlazni (s relejima za aktiviranje gašenja, požarnih otvora…), kombinirani ulazno/izlazni ili specijalni (za priključivanje javljača plina, termičkih kablova…). Za više informacija pročitajte brošuru.