Dodatno napajanje DNAP 430

Dodatno napajanje DNAP 430

Dodatno napajanje DNAP 460

Dodatno napajanje DNAP 460

1. NAMJENA

Dodatno napajanje namijenjeno je besprekidnom napajanju vanjskih trošila u slučajevima kad napajanje ugrađeno u centralu za dojavu požara nije dovoljno za potrebnu autonomiju čitavog sustava. Napajanje može puniti akumulatore do kapaciteta 2×42 Ah. Može se koristiti i kao samostalni uređaj za napajanje prikladnih električnih trošila.

2. VERZIJE NAPAJANJA

U osnovi su dostupne verzije s izlaznim strujama od 3 A i 6 A. Osim toga, dostupne su izvedbe bez kućišta, za naknadnu ugradnju u električni ormarić, ili je napajanje tvornički ugrađeno u jednu od dvije vrste kućišta. Dostupna su kućišta s oznakama 430 i 460. Manje kućište 430 ima prostor za ugradnju 2×12 Ah ili 2×26 Ah baterija, a veće kućište 460 ima mjesta i za 2×42 Ah baterije. Osim toga, kućište 460 na poklopcu ima kontrolne lampice za prikaz stanja napajanja i ugrađenu DIN letvu za pričvršćivanje dodatnih elemenata. Dostupan je i okvir za zidnu montažu. U oba je kućišta dostupan prostor za ugradnju adaptera za nadzor napajanja preko centrale za dojavu požara koji podržava protokol Apollo XP-95. Obje izvedbe napajanja imaju po dvije naponske grane, svaka osigurana osiguračem od 5 A. Pritom vrijedi ograničenje da potrošnja obiju grana zajedno ne smije premašiti nazivnu potrošnju, tj. 3 A odn. 6 A.

2.1. Značenje kontrolnih lampica na kućištu DNAP 460

NAPAJANJE zelena Svijetli kad je napajanje priključeno na napon.           tabela
MREŽA narančasta Javlja ispad mreže
PUNJAČ narančasta Pogreška punjača akumulatora
AKUMULATOR/F1 narančasta Akumulator nije priključen ili je ispao osigurač F1
OSIGURAČ F2 narančasta Ispad osigurača F2
OSIGURAČ F3 narančasta Ispad osigurača F3

3. NADZOR NAPAJANJA

Nadzor nad radom napajanja može se izvesti XP-95 adresnim adapterom AV-618, koji preko SW ulaza vezanog na relejski izlaz napajanja javlja stanje napajanja centrali za dojavu požara. Ulaz adresnog adaptera mora se parametrirati s normalnim logičkim stanjem u ‘1’.

Priključna shema za ohišje 430 24V/3A (6A: V1=4A, TR1=230VA)

Priključna shema za ohišje 430 24V/3A (6A: V1=4A, TR1=230VA)

Priključna shema za ohišje 460 24V/6A (3A: V1=2A, TR1=120VA)

Priključna shema za ohišje 460 24V/6A (3A: V1=2A, TR1=120VA)

Naziv Opis Koda
DNAP-400 24V/3A Bez kućišta, za ugradnju u električni ormarić, do 3 A izlazne struje 23 40 061
DNAP-400 24V/6A Bez kućišta, za ugradnju u električni ormarić, do 6 A izlazne struje 23 40 062
DNAP-430 24V/3A U kućištu 430 za ugradnju do 2×26 Ah baterija i s mogućnošću ugradnje adaptera za nadzor rada, do 3 A izlazne struje 33 11 014
DNAP-430 24V/6A U kućištu 430 za ugradnju do 2×26 Ah baterija i s mogućnošću ugradnje adaptera za nadzor rada, do 6 A izlazne struje 33 11 015
DNAP-460 24V/3A U kućištu 460 za ugradnju do 2×42 Ah baterija i s mogućnošću ugradnje adaptera za nadzor rada, ugrađene lampice za prikaz stanja napajanja, do 3 A izlazne struje 33 11 016
DNAP-460 24V/6A U kućištu 460 za ugradnju do 2×42 Ah baterije, ugrađen adapter AV-618 za nadzor rada, ugrađene lampice za prikaz stanja napajanja, do 6 A izlazne struje 33 11 017
Napon napajanja Svi 230V AC
Izlazni naponi Svi 2×28 V za vanjska trošila 1×27,3 V za punjenje akumulatora
Maksimalna izlazna struja 3A Stalno 3 A, kratkotrajno 10 A (do ispražnjenosti akumulatora)
6A Stalno 6 A, kratkotrajno 10 A (do ispražnjenosti akumulatora)
Ugrađeni osigurači 3A Mreža: 2 A (cijevni osigurač) Akumulator: 10 A
(niskonaponski automobilski osigurač) 28V/F2: 5 A
(niskonaponski automobilski osigurač) 28V/F3: 5 A
(niskonaponski automobilski osigurač)
6A Mreža: 4 A (cijevni osigurač) Akumulator: 10 A
(niskonaponski automobilski osigurač) 28V/F2: 5 A (niskonaponski automobilski osigurač) 28V/F3: 5 A (niskonaponski automobilski osigurač)
Kapacitet ugrađenih akumulatora 430 Najviše 2 akumulatorja po 26Ah
460 Najviše 2 akumulatorja po 42Ah
Dimenzije kućišta i okvira Š×V×D 430 354 mm x 403 mm x 182 mm
460 520 mm x 360 mm x 220 mm
Masa (bez akumulatora) 430 7,8 kg
460 12,3 kg