SPECTREX SHARPEYE JAVLJAČI PLAMENA

plamenski-javljljalnik-2U određenim slučajevima nije moguće javljanje požara klasičnim dimnim javljačima. To posebno vrijedi za javljanje požara lako zapaljivih tvari koje gore plamenom, na otvorenom, pa i u većim zatvorenim prostorima. U tim su slučajevima najučinkovitiji 3D javljači plamena. Za razliku od dimnih javljača, kod kojih dim mora prodrijeti u njihovu mjernu komoru da bi detektirali dim i javili alarm, javljači plamena mogu javiti plamen i na velikoj udaljenosti te tako otkriti požar u njegovoj najranijoj fazi.

Javljači otkrivaju zračenje plamena u različitim dijelovima spektra: vidljivom, ultraljubičastom i infracrvenom; plamenski-javljljalnik-3pojedinačno ili u različitim kombinacijama. Pri javljanju požara uzimaju u obzir još neke karakteristike plamena, kao što su dinamika treptanja i omjer jakosti zračenja plamena u odnosu na zračenje sunca i okoline. Najnaprednija tehnologija i programski algoritmi za javljanje plamena te sprečavanje lažnih alarma utječu na karakteristike javljača i određuju cijenu. Dostupan je širok izbor javljača plamena, kako u klasičnim tako i u izvedbama sigurnim od eksplozije.

Pri izboru treba uzeti u obzir da neki javljači ne detektiraju plamen tvari koje ne sadrže ugljik!

OSNOVNE KARAKTERISTIKE RAZLIČITIH JAVLJAČA PLAMENA

 

Tehnologija javljača Prednosti/cijena Mane Područje uporabe
Infracrvena (IR) Velika brzina javljanja, srednja osjetljivost, niska cijena. Na funkcioniranje utječe temperatura okoline; lažni alarmi mogu biti posljedica IR zračenja u okolini. Požari gorućih ugljikovodika, uporaba u zatvorenim prostorima.
Ultraljubičasta (UV) Najveća brzina javljanja, srednja osjetljivost, niska cijena. Javljač je osjetljiv na UV izvore zračenja koji mogu uzrokovati lažni alarm: varenje, iskrenje i električne lukove. Požari gorućih ugljikovodika; požari vodika, selena, amonijaka i različitih metala; uporaba u zatvorenim prostorima i na otvorenom.
Dvostruki senzor (UV/IR) Velika brzina javljanja, visoka osjetljivost, rijetki lažni alarmi, umjerena cijena. Gust dim ili pare te prljavština na javljačkom oknu smanjuju njegovu osjetljivost. Požari gorućih ugljikovodika; požari vodika, selena, amonijaka i različitih metala; uporaba u zatvorenim prostorima i na otvorenom.
Više senzora (IR) Velika brzina javljanja, srednja osjetljivost, rijetki lažni alarmi, javljač detektira i vodikov nevidljivi plamen, Temperatura okoline utječe na njegov rad: lažne alarme mogu uzrokovati toplinska tijela koja zrače trepćućom IR svjetlošću. Požari gorućih ugljikovodika te vodika u zatvorenim i otvorenim prostorima.
Trostruki senzor (IR3) Velika brzina javljanja, najveća moguća osjetljivost, gotovo posve bez lažnih alarma, najveće područje javljanja, umjerena/visoka cijena. Jak izvor IR zračenja u neposrednoj blizini može uzrokovati lažni alarm. Požari gorućih ugljikovodika u zatvorenim prostorima.

USPOREDBA JAVLJAČA PLAMENA

 

20/20 MI notranji/zunanji (IR3) 40/40 I zunanji (IR3) 20/20 MPI notranji (IR3)

 

Dostupno je mnogo izvedbi javljača plamena namijenjenih općenitoj uporabi, pa i uporabi u posebnim okolinama. Na temelju višegodišnjih iskustava i u bliskoj suradnji s proizvođačem stručnjaci iz tvrtke Zarja Elektronika pomoći će vam pri izboru najprikladnijeg modela i njegovu postavljanju. Javljanje požara bit će pouzdano, a neželjeni lažni alarmi uslijed smetnji iz okoline bit će spriječeni.

 

Tip Tehnologija Grijano okno Udaljenost detekcije* Opis
40/40 M Multi IR Da 65 m Detekcija ugljikovodičnih i vodikovih plamena [požari goriva i plinova] na velikim udaljenostima. Najnaprednija ugrađena tehnologija sprečava javljanje lažnih alarma [Ex područje: EX de, EX tD, Ex II].
40/40 I Trostruki IR (IR3) Da 65 m Detekcija požara plinova i goriva na velikim udaljenostima s najvećom otpornošću na lažne alarme [Ex područje: EX de, EX tD, Ex II].
40/40 L UV/IR Da 15 m Ugrađena kombinacija UV i IR senzora, gdje IR senzor detektira ugljikovodične požare plinova i goriva, vodikove i hidroksilne te anorganske i požare metala. Namijenjen je uporabi u zatvorenim prostorima i na otvorenom [Ex područje: EX de, EX tD, Ex II].
40/40 L4 UV/IR Da 15 m Javljač je sličan modelu 40/40 L, no detektira samo ugljikovodične požare. Rabi se na otvorenom i u zatvorenim prostorima [Ex područje: EX de, EX tD, Ex II].
40/40 UFL UV/IR Da 15 m UV-IR javljač plamena SharpEye ispunjuje prvenstveno dva glavna zahtjeva: kratko vrijeme odziva i sprečavanje javljanja lažnih alarma. Uv senzor naime sadrži posebno logičko sklopovlje koje sprečava lažne alarme uslijed sunčane svjetlosti [Ex područje: EX de, EX tD, Ex II].
40/40 U UV Da 15 m Detektira ugljikovodične požare plinova i goriva, „nevidljive“ požare vodika, hidridâ, amonijaka, selena i drugih organskih tvari. Ima manju potrošnju i kompaktniji, lakši dizajn [EX de, EX tD, Ex II].
40/40 R IR Da 15 m Javljač detektira ugljikovodične požare plinova i goriva ugrađenim naprednim analitičkim algoritmima. Radi pri valnoj duljini od 4,4 mikrometra i istodobno ima najveću osjetljivost i otpornost na lažne alarme uslijed sunčeve svjetlosti i različitih izvora IR zračenja. Javljač je certificiran za područja s opasnošću od eksplozije [EX de, EX tD, Ex II].
20/20 MI Trostruki IR (IR3) Ne 40 m Kompaktan trostruki IR javljač plamena u robusnom kućištu od nehrđajućeg čelika. Zadržava sve prednosti tehnologije IR3 – velike udaljenosti detekcije i najveću otpornost na lažne alarme. Dostupan je u klasičnoj te u izvedbi sigurnoj od eksplozije** [Ex II, EExia, T4].
20/20 ML UV/IR Ne 20 m Detektira ugljikovodične požare plinova i goriva te vodikove, hidroksilne, anorganske i požare metala. Radi se o javljaču niske cijene u kompaktnom, lakom ali robusnom kućištu za opću uporabu [neeksplozijske okoline].
20/20 MPI Trostruki IR Ne 43 m 20/20 MPI je javljač plamena s tehnologijom trostruki IR [IR3] niske cijene i visokih mogućnosti, u lakom polikarbonatnom kućištu. Ima sve prednosti tehnologije IR3 – javljanje na velikim udaljenostima i sprečavanje javljanja lažnih alarma.
*Udaljenost detekcije odnosi se na požar u posudi dimenzija 30×30 cm. **Releji ne odgovaraju 20/20 EX certificiranoj verziji.

DODACI

 

Simulatori požara velikog dometa

plamenski-javljljalnik-7Simulatori velikog dometa Spectrex namijenjeni su testiranju javljača plamena u područjima gdje testiranje s pravom vatrom nije moguće. Testiranja rada javljača obavezna su u određenim industrijama i za zadovoljavanje zakonskih obaveza.

  • P/N 2020 – 310 za IR javljač plamena
  • P/N 2020 – 311 za UV i UV-IR javljač plamena
  • P/N 2020 – 312 za jednostruki IR javljač požara
  • P/N 2020 – 313 za vodikov javljač plamena

Podešavanje za nadzor unutrašnjosti prostora

plamenski-javljljalnik-8Podešavanje za nadzor unutarnjeg prostora (komore za uzorke, kućišta…) omogućava javljanje plamena u područjima s visokim temperaturama ili gdje nije moguće postaviti javljač unutar prostora. Komplet sadrži posebni uređaj za podešavanje i optičko okno koje omogućava smještanje u/na aplikacije s visokim temperaturama. Rabi se u kombinaciji sa svim javljačima plamena iz serije Spectrex 40/40.

Novi zračni ščit

plamenski-javljljalnik-9Uporaba javljača plamena u vrlo onečišćenim ili prljavim okruženjima zahtijeva često čišćenje optičkog okna. Zračni štit za javljače serije SharpEye 40/40 namijenjen je aplikacijama u najagresivnijim okolinama. Prikladan je za alumijsko ili čelično kućište (nije kompatibilan s 40/40M).

Nagibno podešavanje

Nagibni nosač omogućava precizno usmjeravanje javljača za optimalnu pokrivenost nadzirane površine. Tplamenski-javljljalnik-10ako je moguće preciznim pomicanjem mehanizma dosegnuti željeni smjer i površinu, što osigurava maksimalnu učinkovitost detekcije plamena.