Konvencionalni javljači Apollo, koji su potpuno kompatibilni sa svim Zarjinim centralama za dojavu požara, pa i drugima, dostupni su u dvije porodice: S65 i Orbis.

Javljači su paralelno priključeni na konvencionalnu liniju (najviše 30 po liniji); centrala za dojavu požara može odrediti jedino na kojoj je liniji došlo do promjene. Prikaz je obično na lampicama za prikaz stanja grupe (linije), no može biti i na LCD zaslonu. Prikaz stanja pojedinog javljača nije moguć.

Javljači porodice S65 u uporabi su već dugi niz godina i dobro su prokušani. Porodica je zasnovana na klasičnim principima rada s manjim stupnjem integracije elektronike. Dostupne su sljedeće vrste javljača:

 

Javljač dima S65 najčešće je korišteni javljač. Dim detektira na temelju raspršenja svjetlosti u svojoj mjernoj komori.

 

 

 

Temperaturni javljač S65 mjeri temperaturu okoline i aktivira alarm kad temperatura prijeđe u centrali podešenu vrijednost (Zarjine centrale). Rabi se prvenstveno ondje gdje uporaba javljača dima, zbog mogućih lažnih alarma (zbog prašine u zraku, mogućnosti kondenzacije…), nije preporučljiva.

 

 

Standardno podnožje S65

 

 

 

Ručni javljač Zarja omogućuje čovjeku da aktivira alarm ako sâm primijeti požar. Alarm s ručnog javljača uvijek se tretira kao pouzdan alarm i odmah aktivira mjere za sprečavanje širenja požara (uključivanje gašenja, zatvaranje požarnih vrata…)

Javljači iz porodice Orbis oslanjaju se na Apollova dugogodišnja iskustva s područja javljanja požara. Poboljšani principi rada, udruženi s elektronikom visoke integracije i kompleksnim programskim algoritmima, omogućavaju karakteristike sustava s konvencionalnim javljačima slične onima najmodernijih adresnih sustava: poboljšano javljanje gotovo bez lažnih alarma, stalni nadzor rada elektronike i čistoće dimnih mjernih komora, brza i jednostavna montaža. Dostupne su sljedeće vrste javljača:

 

Javljač dima Orbis najčešće je korišteni javljač. Dim detektira na temelju raspršenja svjetlosti u svojoj mjernoj komori.

 

 

 

Temperaturni javljač Orbis mjeri temperaturu okoline i aktivira alarm kad temperatura prijeđe u centrali podešenu vrijednost (Zarjine centrale). Rabi se prvenstveno ondje gdje uporaba javljača dima, zbog mogućih lažnih alarma (zbog prašine u zraku, mogućnosti kondenzacije…), nije preporučljiva.

 

 

Multisenzorski javljač Orbis ima ugrađenu dimnu mjernu komoru i temperaturni senzor. Procesor u javljaču obrađuje oba signala posebnim algoritmom koji omogućuje povećanje pouzdanosti javljanja s manjim brojem lažnih alarma i izjednačenjem osjetljivosti za sve vrste požara. Rabi se ondje gdje je potrebno najpouzdanije javljanje i ondje gdje bi samo javljač dima mogao davati lažne alarme.

 

Standardno podnožje Orbis