Posebni (specijalni) javljači mogu osigurati daleko ranije otkrivanje požara uz minimum lažnih alarma.

Sustav za detekciju dima iz videoslike
Videoslika se uporabom posebnih algoritama može uporabiti i za detekciju dima, koja u velikim i visokim prostorijama može biti mnogo učinkovitija od uobičajenih sustava s javljačima dima. Na otvorenom je to jedini način detekcije dima, no pri uporabi na otvorenom mogući su povremeni lažni alarmi zbog utjecaja iz prirode.
Više u brošuri ->

Aspiracijski javljači namijenjeni su vrlo radnom otkrivanju požara u „čistim“ prostorijama, gdje dosežu do 100× veću osjetljivost od točkastih javljača dima, kao i u prostorijama sa stalno prisutnom prašinom i drugom prljavštinom u zraku, gdje bi točkasti javljači dima stalno javljali lažne alarme. Javljač se sastoji od vrlo moćne laserske mjerne komore, koja s pomoću jakog procesora i posebnih algoritama može razlikovati dim od prljavštine te omogućuje stalno prilagođavanje rada stanju okoline. Usisni dio javljača brine se za stalno dovođenje uzoraka zraka iz nadzirane okoline u mjernu komoru. U javljač ugrađeni ventilator usisava zrak iz cjevovoda za uzorkovanje, koji na određenim mjestima ima otvore za uzorkovanje (zamjenjuju javljače). Većina usisanog zraka vraća se u prostoriju; samo se malen dio provodi kroz 10-mikronski filtar u mjernu komoru. Vijek trajanja filtra zbog toga je vrlo dug, a javljač nadzire stanje filtra te javlja kad je potrebna zamjena.

Prikaz rada aspiracijskog javljača:

Kliknite na sliku za aktiviranje kontrola; desnim klikom miša izaberite povećanje slike.

Dostupne su različite izvedbe, koje se međusobno razlikuju prvenstveno po snazi ventilatora i time po najvećoj dopuštenoj duljini cjevovoda za uzorkovanje.
Više u brošuri ->

Javljači požarnih plinova detektiraju karakteristične plinove (CO, H2, KW/Nox) koji se razvijaju u početnoj fazi požara. U pojedničnom javljaču nalazi se više visokoosjetljivih senzora za plin. Signali iz senzora obrađuju se u javljaču te se preko releja za alarm i pogrešku ili M-bus komunikacijom šalju do centrale za javljanje požara.
Više u brošuri ->

 

Javljači plamena detektiraju zračenje plamena u različitim dijelovima spektra: od ultraljubičastog do različitih dijelova infracrvenog zračenja; neki za detekciju plamena rabe samo jedan spektar, a neki više različitih spektara. Javljači uspoređuju različite karakteristike detektiranog zračenja, od treptanja do odnosa jakosti zračenja u različitim dijelovima spektra te pouzdano i brzo otkrivaju požar s plamenom. Javljači plamena su tzv. prostorni javljači (slično kao sustav detekcije iz videoslike) jer nadziru čitav prostor, za razliku od točkastih javljača dima, koji javljaju alarm kad dim prodre u njihovu mjernu komoru. Potrebna je izravna vidljivost između mjesta požara i javljača. Postoji čitava porodica javljača plamena s različitim karakteristikama. Najosjetljiviji od njih mogu otkriti požar veličine 30 cm × 30 cm (benzin) na udaljenosti od 60 m u 10 sekundi!
Više u brošuri ->

IR temperaturni javljači detektiraju infracrveno (IR) zračenje, koje je posljedica pregrijavanja. Javljač javlja alarm ako se temperatura na površini nadziranog objekta podigne iznad određene, unaprijed postavljene granice. Mogu se nadzirati objekti u mirovanju i u pokretu. I ovi su javljači „prostorni“; njihovo je vidno polje cca. 30 stupnjeva.
Više u brošuri ->

Linijski javljači imaju osjetljivi dio javljača raspoređen uzduž linije, za razliku od točkastih javljača, gdje je senzor unutar javljača, u jednoj točki. Linijski javljači mogu biti osjetljivi na temperaturu (temperaturni kabel) ili na dim (laserski javljač).

Laserski javljač jest linijski javljač osjetljiv na dim i dodatno osjetljiv na temperaturu. Sastoji se od emitera i prijemnika infracrvene svjetlosti, koji se obično smještaju na nasuprotnim zidovima nadzirane prostorije (zidovi moraju biti mehanički stabilni). Ako se na putu zrake pojavi dim, zraka će oslabjeti te će u slučaju dovoljnog slabljenja javljač javiti alarm. Osjetljivost se može podesiti u više stupnjeva. Javljač dodatno može javiti alarm i u slučaju treperenja zraka uslijed visoke temperature, što modulira zraku (pojava slična fatamorgani nad ugrijanom površinom).

Temperaturni kabel (termički kabel) Protectowire sastoji se od dva elastična vodiča isprepletena tako da postoji sila koja ih pokušava stisnuti. Temperaturno osjetljiva izolacija to sprečava. Ako temperatura kabla naraste iznad tvornički određene temperature, izolacija popušta i nastaje kratki spoj među vodičima. Javljač je vrlo pouzdan i ne daje lažne alarme. Može zamijeniti točkaste temperaturne javljače i rabi se prvenstveno za javljanje u kabelskim kanalima, dvostrukim tehničkim stropovima.
Više u brošuri ->

Temperaturni kabel Bartec Red Guard poseban je kabel koji na određenim udaljenostima (koje mogu biti određene tvornički ili po izboru naručitelja) ima ugrađene točkaste temperaturne senzore. Svi senzori digitalno komuniciraju s nadzornom elektronikom, koja prati temperaturu svakog pojedinog senzora. Softverskim prilagodbama mogu se odrediti uvjeti za aktiviranje alarma: porast temperature iznad određene granice ili brzina rasta temperature. Senzore se može grupirati u grupe s jednakim svojstvima ili ih se može tretirati individualno. Svaki pojedini senzor također se može uključiti u sustav javljanja i isključiti iz njega. Nadzorna se elektronika na različite načine može priključiti na adresnu centralu te ima i nekoliko vlastitih izlaza (do 200) za upravljanje. Duljina kabla može biti do najviše 2 km, s ukupno najviše 250 senzora. Kabel se može koristiti kako za javljanje požara tako i za nadzor temperature u tehnološkim procesima.
Više u brošuri -> 

Više podataka šaljemo na zahtjev.