Podešavanje

Podešavanje

Sustavi za gašenje iskri najviše se rabe u industrijama gdje bi iskrenje iz tih i drugih razloga moglo uzrokovati požar:

 • drvnoj industriji (tvornice namještaja, razrezi drveta, transport piljevine i drvne prašine…)
 • prehrambenoj industriji (šećerane, mlinovi, sušilice, silosi, prerada kave…)
 • papirnoj industriji
 • skladištima i transportu ugljena i ugljene prašine
 • ispušnim sustavima postrojenja
 • proizvodnji umjetnih gnojiva
 • reciklažnim postrojenjima.

Dojavljivanje i gašenje iskri rabi se na pneumatskim transportnim kanalima i usisnim cjevovodima organskih tvari, gdje postoji opasnost od transporta iskre do skladištenja, što bi moglo uzrokovati eksploziju. Sustav je namijenjen detekciji iskri i pokretnih tinjajućih tijela. Fizikalni princip senzora javljača jest reakcija na infracrveno (IC) zračenje koje emitira iskra. Javljač je smješten na vanjsku stranu cjevovoda i kroz izbušeni otvor gleda u unutrašnjost. Moguće ga je smjestiti i iznad pokretnih traka s drvnom građom, žitaricama ili prehrambenim artiklima. Pri smještanju treba paziti da na senzor ne pada izravna sunčeva svjetlost jer ona može ometati njegov rad (IC svjetlosni spektar). Javljač se obično rabi zajedno sa sustavom gašenja koji upravlja elektroventilom i vodenim mlaznicama, koje kratkim prskanjem gase svaku iskru koja putuje kraj javljača.

Autonomni sustav gašenja iskri sačinjavaju javljač iskre, kontrolna centrala i stabilni sklop za gašenje. Jedna od mogućnosti izvedbe gašenja jest da se za gašenje rabi uređaj koji se priključi na vodovod i povećava pritisak vode. U slučajevima kad javljači kontroliraju uključivanje automatskog uređaja za gašenje, udaljenost između javljača i mlaznice za gašenje mora biti veća od umnoška:

Princip rada

Princip rada

(brzina transporta × vrijeme reakcije sustava × 1,5) kako bi se sredstvo za gašenje počelo ubrizgavati u cjevovod prije nego što iskra dopre do mlaznice za gašenje. Vrijeme reakcije sustava jest zbroj vremenâ reakcije javljača (2 ms), vremena obrade u centrali i elektromagnetskog ventila.

U nekim aplikacijama može se uporabiti i dodatni javljač, koji signalizira neugašene iskre ili pogreške na primarnom sustavu gašenja.

Glavne su karakteristike javljača Zarja Elektronike IRJ 10:

 • profesionalna izvedba, velika pouzdanost
 • visoka osjetljivost, podesiva u tri stupnja
 • izuzetno kratko vrijeme reakcije
 • izrađen u suradnji s Institutom Jožef Stefan u Ljubljani.

POŠALJITE UPIT