ZARJA ACCESS COMPACT IDEJNA OSNOVA

Zarja Access Compact jest rješenje kontrole pristupa za manje objekte. Iako je jednostavna, sadrži sve potrebno za kućnu i profesionalnu uporabu. Sastoji se od učinkovitog hardvera, koji se jednostavno postavlja, u kombinaciji sa svestranim i korisniku prilagođenim softverom. Zarja Access Compact idealno je rješenje za obiteljske kuće, stambene blokove, obrte, pa i za industrijske objekte.

Također predstavlja sigurno i dugoročno ulaganje čija vrijednost može rasti zajedno s korisničkim potrebama. Rješenje Zarja Access Compact posve je kompatibilno s ostalom opremom iz porodice Zarja Access. To korisniku pruža mogućnost da uključi/proširi sustav Zarja Access Compact u veći Zarja Access sustav.

ZARJA ACCESS COMPACT KOMPONENTE

Upravljačke jedinice

Upravljačka jedinica Zarja Access Compact predstavlja jezgru sustava. Malena je i svestrana te može upravljati osmerim vratima. Kućište jedinice standardni je dvostruki DIN modul koji se lako postavlja bilo u koje postojeće DIN-kompatibilno kućište s letvom ili drugo prikladno kućište. Za jednostavnije podešavanje i dijagnostiku na prednjoj su ploči modula LED indikatori koji javljaju informacije o pogreškama, stanju napajanja te stanjima ulaznih i izlaznih signala. PoE (napajanje putem Etherneta) verzija Zarja Access Compacta najmanja je izvedba upravljačke jedinice. PoE preklopnik ne sadrži samo komunikacijski kanal, već služi i za napajanje. S obzirom na ograničenu uporabu, može osigurati dovoljno energije samo za jedna vrata, što diktira uporabu u aplikacijama gdje je ulaz/izlaz ograničen samo na jedna vrata. Napajanje, komunikacijska linija (TCP/IP ili IEEE 485) i periferne jedinice (RFID čitači i električni prijemnici) na upravljačku su jedinicu izravno priključeni vrlo kvalitetnim konektorima. S obzirom na različite želje i potrebe korisnika, dostupno je više verzija upravljačkih jedinica Zarja Access Compact. Među sobom razlikuju se s obzirom na:

 • izvor napajanja (standardno 12 V ili 24 V napajanje odn. PoE – napajanje putem Etherneta),
 • vrstu korištenog komunikacijskog sučelja (Ethernet, WiFi ili IEEE 485)
 • te s obzirom na broj i tip digitalnih izlaznih linija.

Ako se koristi standardno napajanje, svaka upravljačka jedinica Zarja Access Compact može upravljati do osmerim vratima. Ovisno o verziji jedinice, preko digitalnih izlaza modula upravlja se dvojim do četirima vratima. Postoji li potreba za dodatnim vratima, ona se mogu priključiti na digitalne izlaze Zarja Access čitača, ili možemo uporabiti dodatne ulazno-izlazne module.

Upravljačke jedinice Zarja Access Compact koriste se TCP/IP komunikacijskim kanalom. Uporaba IEEE 485 komunikacije namijenjena je prvenstveno kao zamjena za postojeće starije sustave kontrole pristupa.

Ulazno-izlazni moduli

S obzirom na različite potrebe za dodatnim ulazima i izlazima, dostupni su različiti U/I moduli: modul s četiri ulaza i četiri izlaza (4×ulaz, 4×izlaz), modul s osam ulaza te modul s osam izlaza.

RFID čitaci

Mogu se rabiti svi čitači iz porodice Zarja Access.V-I-moduli

ZARJA ACCESS COMPACT – TOPOLOGIJE SUSTAVA

S jednom upravljačkom jedinicom

To je najjednostavnija izvedba sustava Zarja Access Compact. Sustav sadrži jednu upravljačku jedinicu Zarja Access Compact koja nadzire najviše osmera vrata (ili jedna vrata u izvedbi s PoE upravljačkom jedinicom). U upravljačkoj jedinici sadržan je sav softver potreban za rad, upravljanje i konfiguriranje. Jedinicom se upravlja isključivo putem internetskog preglednika na računalu ili tabletu (iPad ili Android). Nije potreban dodatan softver na zasebnom računalu.

S više upravljačkih jedinica

Ako tako diktiraju zahtjevi, projektiramo sustav s više upravljačkih jedinica. Upravljačke jedinice povezujemo u TCP/IP mrežu, žičnu ili WiFi. Vlasnički softver koji omogućava rad, upravljanje i konfiguriranje sustava s više jedinica – Zarja Access Manager s bazom podataka MS SQL – mora biti instaliran na zasebnom PC poslužitelju.

KLASIČNA SERIJSKA RS-485

Klasična topologija dolazi u obzir kad želimo osuvremeniti postojeći „klasični“ sustav kontrole pristupa koji se temelji na RS-485 komunikaciji. RS-485 vod može na PC poslužitelj biti priključen izravno ili preko TCP/IP mreže (RS-485 konverter). Kao kod sustava s više upravljačkih jedinica, vlasnički softver Zarja Access Manager s bazom podataka MS SQL mora biti instaliran na poslužitelju.
KLASIČNA ZAPOREDNA RS-485

ZARJA ACCESSS COMPACT – SOFTVER

ZARJA-ACCESS-MANAGER

Zarja Access WEB

Zarja Access WEB kompaktna je MREŽNA aplikacija koja omogućava prepoznatljiv način rada, upravljanja i konfiguriranja sustava Zarja Access Compact s jednom upravljačkom jedinicom.
Zarja Access WEB

Prednosti softvera Zarja Access WEB jesu:

 • korisnički prilagodljiva kontrola pristupa (tko, kada, gdje) s jednom upravljačkom jedinicom,
 • jednostavna korisnička struktura,
 • sve potrebno integrirano je u MREŽNOJ korisničkoj aplikaciji.

Zarja Access MANAGER

Zarja Access Manager učinkovit je programski alat za upravljanje i konfiguriranje sustava Zarja Access s više upravljačkih jedinica. Softver mora biti instaliran na zasebnom Windows PC poslužitelju koji koristi bazu podataka MS SQL.

Prednosti softvera Zarja Access Manager jesu:

 • korisnički prilagodljiva kontrola pristupa (tko, kada, gdje),
 • registracija vremena prilagođena korisniku,
 • automatsko prepoznavanje hardvera,
 • višerazinska korisnička struktura,
 • puni klijent (PC aplikacija) za administratore,
 • djelomični klijent (ograničena mrežna aplikacija) za krajnje korisnike,
 • jednostavan uvoz/izvoz podataka,
 • automatsko dojavljivanje događaja uz uporabu modula za prikupljanje obavijesti o događajima,
 • uporaba alarmnog modula za automatsko generiranje izvješća,
 • integracija IP kamera (jednostavan CNS tlocrt prostora, nadzor virtualnog interfona, fotouvjeti za snimanje događaja,
 • automatsko prepoznavanje registracijskih tablica),
 • podjela u zone,
 • višejezična podrška.