Komponente automatskog sustava za gašenje

Komponente automatskog sustava za gašenje

Sustavi za gašenje sprječavaju katastrofe

Bez obzira na to je li kuća zidana, montažna, drvena ili izgrađena od više vrsta materijala i je li riječ o zasebnom objektu, vikendici, stambenoj zgradi, poslovnom prostoru, lokalu, proizvodnom pogonu, tvornici ili skladištu. Namjena protupožarne zaštite posvuda je jednaka – pravovremena informacija o mogućnosti nastanka i razvoja požara i sukladno tome obavještavanje i djelovanje (aktivacija automatskog gašenja).

Mjere tehničke ili aktivne protupožarne zaštite

U mjere tehničke ili aktivne protupožarne zaštite svrstavaju se ugrađeni uređaji za otkrivanje požara, ugrađeni uređaji za gašenje, uređaji za odvod dima i topline, sigurnosna i pričuvna rasvjeta, upravljanje vratima na evakuacijskom putu i uređaji za napajanje strujom u hitnim slučajevima.

Pročitajte više

Protupožarnog sustava sjetimo se tek prije požara

O protupožarnoj zaštiti najbolje je razmišljati prije takvog razvoja događaja. Iako tehnička zaštita predstavlja određene troškove, oni su minimalni u usporedbi s troškovima koje mogu prouzročiti požar ili provala.

Pročitajte više

Projektiranje zaštite od požara multidisciplinarna je znanost

Projektiranje je tipična inženjerska disciplina i od velikog je značaja u sklopu inženjerskih usluga. Priprema nacrta tehničke zaštite, ocjene ugroženosti objekta i savjetovanje s projektantom za tehničku sigurnost od ključne su važnosti.

Pročitajte više

Projektiranje zaštite od požara multidisciplinarna je znanost

Projektiranje zaštite od požara multidisciplinarna je znanost

Voda, vodena magla ili kombinacije plinova osiguravaju što manju štetu prilikom požara

Za razliku od prijenosnih sustava za gašenje, ugrađeni sustavi postavljeni su u objektu koji štite. Na taj način stalno su spremni za rad i uključuju se u slučaju izbijanja požara. Ugrađeni sustavi za gašenje najčešće su automatski, što znači da se prilikom izbijanja požara samostalno aktiviraju i gase požar ili sprječavaju njegovo širenje do dolaska vatrogasaca koji će ga ugasiti.

Pročitajte više

Uobičajeni sprinkler sustavi

Ovi sustavi u uporabi su već dugo vremena i iznimno su pouzdani, bez nepotrebnih aktivacija. U slučaju povišene temperature ampula u glavi sprinklera puca, otvara se ventil i iz mlaznice se rasprskava voda sve do dolaska vatrogasaca koji zatvaraju glavni ventil. Njihova prednost je ograničeno gašenje, jer se aktiviraju samo mlaznice na mjestu požara. Voda je zbog odlične apsorpcije energije vrlo učinkovito sredstvo za gašenje, no kod uobičajenih sprinkler sustava većina raspršene vode beskorisno otječe. Posljedica toga je poplava koja može uzrokovati veću štetu od požara.

Pročitajte više

Vremenska prednost Noveca u usporedbi s ostalim sredstvima za gašenje

Vremenska prednost Noveca u usporedbi s ostalim sredstvima za gašenje

Sprinkler sustav s vodenom maglom

Sustav gašenja s visokotlačnom maglom Hi-Fog funkcionira slično običnom sprinkler sustavu s važnom razlikom da je sustav pod visokim tlakom (150 bara) i ima posebne mlaznice koje raspršuju vodu u obliku mikroskopskih kapljica što ima niz prednosti

Pročitajte više

Sustav gašenja s visokotlačnom maglom može u većini slučajeva jednostavno zamijeniti sprinkler sustav. Prilikom zamjene treba pripaziti na prikladnost certifikata u kojima je navedeno za kakve je dimenzije prostorija i razine ugroženosti od požara sustav certificiran.

U nekim okruženjima kao što su strojarnice s pogonskim motorima i plinskim turbinama, sustav s vodenom maglom je neophodan, jer je neusporedivo učinkovitiji od drugih.

U nekim je posebnim slučajevima uporaba vode kao sredstva za gašenje neprimjerena, a uporaba vodene magle u posebnim izvedbama preporuča se i za računalne centre i druge prostore sa skupim ili osjetljivim elektroničkim uređajima, medicinske dijagnostičke centre, umjetničke galerije, skladišta slika i drugih dragocjenih izložaka u kojima moramo održavati stalnu temperaturu i vlagu, muzeje, arheološke i druge zbirke neprocjenjive povijesne vrijednosti, drvene i druge osjetljive zgrade od kulturne i povijesne vrijednosti te opere, kazališta i slične dvorane.

Plinski sustav s vodenom maglom

Sustav je povezan sa sustavom za dojavu požara, a gašenje pokreće centrala za dojavu požara otvaranjem ventila ako su ispunjeni uvjeti.

Pročitajte više

Plinski sustav s inertnim plinom

Sustav funkcionira slično sustavu s ugljikovim dioksidom i na jednak je način povezan sa sustavom za dojavu požara. Inertni plinovi za gašenje mješavine su prirodnih plinova (inergen, argonit) ili čisti prirodni plinovi (dušik, argon). Gašenje funkcionira po principu smanjivanja koncentracije kisika u prostoru na oko 12 posto, što sprječava gorenje, ali je dovoljno za disanje ljudi.

Pročitajte više

 

Plinski sustav sa zamjenom za zabranjeni halon

Ovdje se primarno uporabljuju dva plina: stariji FM-200 i noviji Novec 1230. Noviji plin ne potiče efekt staklenika, a FM-200 ima samo minimalan utjecaj.

Pročitajte više

Drugi sustavi

Sustav s pjenom uporabljuje se primarno u posebnim uvjetima, na primjer u velikim skladištima za naftne derivate. Za rad je potrebna voda koja se u izlaznoj mlaznici miješa s pjenilom i stvara gustu pjenu koja prekriva zonu požara u debelom sloju i sprječava pristup kisika vatri. Prah se najčešće ne uporabljuje u automatskim sustavima.

Pročitajte više

Usporedba količine sredstava za gašenje – različiti sustavi

Povezivanje sa sustavom za rano otkrivanje požara i alarmiranje

Samostalni sustavi (sprinkleri) nažalost su prespori. Većina požara u zgradama započinje postupno, pregrijavanjem i tinjanjem, prilikom čega se stvara vidljivi ili nevidljivi dim. Tek kasnije se razvija požar koji dovodi do pregrijavanja i pucanja ampule u glavi sprinklera i otvaranja ventila.

Pročitajte više

Osnovna namjena gašenja nije se promjenila

Osnovna namjena gašenja nije se promjenila

POŠALJTE PITANJE