FM-200, heptafluorpropan s kemijskom oznakom HFC-227ea, razvijen je kao zamjena za halon 1301 koji je štetan za okoliš jer oštećuje ozonski sloj, a osim toga na vrlo visokim temperaturama razgrađuje se na dva štetna spoja: HBr (vodikov bromid) i HF (vodikov fluorid).

Prednosti plina za gašenje FM 200

Mehanizam gašenja plina FM-200 temelji se približno na 80 % fizkalnoj osnovi, i 20 % na kemijskoj.  Hlađenje plamena glavni je učinak vrlo brzog dovoda plina u prostoriju zahvaćenu požarom. Rezultat je tog djelovanja smanjenje temperature tvari koja gori ispod temperature paljenja, smanjenje i udaljavanje plamena od tvari koja gori te naposljetku prestanak gorenja. Za potreban tlak i potiskivanje plina FM-200 iz čelične boce dodan je čisti dušik pa je tlak u boci sličan onome kod halona, tj. otprilike 25 bara.

Pročitajte više

Nakon brojnih ispitivanja u različitim neovisnim laboratorijima utvrđeno je da je plin FM-200 u koncentraciji koja osigurava uspješno gašenje potpuno neškodljiv za zdravlje ljudi. Taj se plin rabi čak i kao potisni plin u sprejevima s lijekovima za astmatičare. Ateste za neškodljivost izdali su među ostalim i sljedeći međunarodni laboratoriji, odnosno agencije:

 • SAD EPA (Environment Protection Agency – Agencija za zaštitu okoliša)
 • Njemačka, Hygiene Institut (Zdravstveni institut)
 • Francuska, Ministarstvo zdravstva
 • UK, HAG (Halone Alternatives Group – Skupina za pronalaženje zamjene za halon)
 • Australija, Ministarstvo zdravstva.

Američki EPA u svojem je biltenu naveo nekoliko činjenica o svojstvima plina FM-200:

 • riječ je o sredstvu koje je najučinkovitije u odnosu na sve predložene zamjene za halon 1301
 • ne oštećuje ozonski sloj

dopušten je za uporabu bez ograničenja u sustavima za gašenje požara potpunim preplavljivanjem, a osim toga i u prostorijama gdje su ljudi stalno nazočni.

Postavljanje i glavni elementi sustava

Glavni elementi sustava za gašenje plinom FM-200 su čelična boca s ventilom, pokretač koji na temelju naredbe centrale za dojavu požara otvara ventil, cjevovod koji osigurava strujanje plina od čeličnih boca do sapnica za gašenje…

Pročitajte više


Karakteristike projektiranja sustava za gašenje plinom FM-200

Kao i svaki drugi sustav za gašenje, projektiranje sustava FM-200 sadrži određene posebne značajke. Važno je poštovati točnu koncentraciju u točno određenim uvjetima. Moramo uzeti u obzir sva svojstva plina, prostora u koji postavljamo sustav i odrediti ispravne omjere.

Pročitajte više

Važna su svojstva plina vezana za gašenje sljedeća:

 • plin spada u „čista sredstva“ jer ne ostavlja nikakve ostatke gašenja
 • vrlo uspješno gasi (osiguran učinak gašenja)
 • djeluje vrlo brzo (10 s)
 • može se rabiti za gašenje širokog spektra požara
 • nije štetan za ljude
 • nije štetan za okoliš
 • nije štetan za osjetljivu opremu
 • sustavi za automatsko gašenje ovim plinom su ekonomični
 • ne treba puno prostora za čuvanje
 • može u cijelosti zamijeniti sustav za gašenje halonom
 • Njegova je dugoročna i komercijalna isporuka osigurana, Zarja Elektronika drži plin na zalihama u vlastitoj punionici.

Prednosti plina FM-200:

 • brojni međunarodni atesti i certifikati
 • nizak tlak čuvanja ukapljenog plina
 • računalno potpomognuto projektiranje s pomoću softvera koji je ispitan i atestiran za uporabu u vrlo složenim sustavima
 • plin je u koncentracijama potrebnim za gašenje potpuno neškodljiv za zdravlje ljudi
 • prikladan je za gašenje različitih vrsta požara
 • minimalno utječe na ozon i zagrijavanje Zemlje
 • vrlo brzo i učinkovito djelovanje (u roku od 10 sekundi)
 • uporaba u najsloženijim sustavima za gašenje požara.

POŠALJTE PITANJE