Opasnosti od kuhinjskih požara

Otvoren plamen, odnosno užarene površine u okruženju prepunom masti stvaraju u suvremenoj kuhinji potencijalnu opasnost od požara. Takav se požar vrlo brzo širi i vrlo ga je teško ugasiti. Statistički gledano, u mnogim su zemljama upravo kuhinjski požari ti koji nanose najveću štetu.

Prilikom gašenja kuhinjskih požara treba biti vrlo oprezan jer se može zadobiti teške opekline, osobito ako se gasi na pogrešan način, a osim toga gašenjem se može izazvati još veći požar.

Zapaljeno ulje ili mast nikada se ne smije gasiti vodom. Ako se zapaljenom ulju ili masti doda voda, ista će početi isparivati i neće ugasiti vatru jer je obujam ulja otprilike 1700 puta veći od obujma vode. Oko sitnih kapi vodene pare stvorit će se tanak sloj ulja, što će u dodiru s okolnim zrakom izazvati erupciju, odnosno takozvanu eksploziju masti koja može proširiti požar na kuhinjske elemente. Sličan učinak ima i posipanje vatre brašnom ili šećerom. Naime, brašno i šećer organska su kruta goriva, a posipanje zapaljenog ulja njima izazvat će erupciju, odnosno oblik eksplozije prašine. Zapaljeno ćete ulje najučinkovitije i najsigurnije ugasiti na način da uklonite izvor topline i poklopcem ili mokrom i ocijeđenom krpom pokrijete posudu čime ćete vatri oduzeti kisik koji joj je potreban za gorenje. Posudu treba oprezno odnijeti iz kuće, odnosno stana. Pritom treba jako paziti da se ne opečete, odnosno da se ne polijete vrelim sadržajem! Vreo sadržaj (ulje) ne smije se izliti u sudoper jer u njemu ima vode! Nakon toga treba prostorije dobro prozračiti.

Uzroci kuhinjskih požara

U ugostiteljskim lokalima do požara najčešće dolazi zbog nepažnje, a na drugom su mjestu kvarovi na kuhinjskoj opremi, električnim vodovima… U kuhinjama u hotelima, ugostiteljskim lokalima, stambenim kućama, stanovima itd. prijeti veća opasnost od požara nego u ostalim prostorijama. U pogledu uzroka nastanka požara na prvom su mjestu električna kuhala, užareni elementi za pečenje, otvorena vatra, elementi za pečenje krumpira, friteze, mikrovalne pećnice, obične pećnice, masne cijevi napa, ventilatori obloženi mašću, plinski roštilji …

Stabilni sustavi za gašenje požara u kuhinjama

Zbog spomenutih razloga i potencijalne opasnosti od nastanka požara u kuhinji razvijeni su mehanički, odnosno elektromehanički stabilni sustavi za gašenje požara koji su namijenjeni i prilagođeni upravo požarima u kuhinjama. Riječ je o neuočljivim praktičnim sustavima koji su jednostavni za održavanje te, prije svega, učinkoviti. Njihova je uporaba jako rasprostranjena u hotelima, trgovačkim centrima, školama, stanovima i domovima za starije osobe, vrtiće, planinarskim domovima, restoranima brze prehrane, poslovnim prostorima i na brodovima, odnosno svugdje gdje se kuha i sprema hrana. Osim toga povećava se i postotak takvih sustava u privatnim kuhinjama i stanovima. Investicija u takav uređaj višestruko je manja od štete koju u kuhinji i cjelokupnom objektu može izazvati požar.

Prednosti sustava za gašenje požara u kuhinjama:

 • 24-satna zaštita
 • prilagođen gašenju požara nastalih zapaljenjem masti i ulja
 • štiti odvode i nape (akumulacija ulja i masti)
 • nema ponovnog paljenja, nakon aktivacije potrebno je samo čišćenje
 • minimalna šteta u slučaju požara (vrijeme aktiviranja od nekoliko sekundi, požar ugašen u početnoj fazi)
 • nema nedostataka koje imaju plinski sustavi za gašenje požara
 • zaštita ljudi i uređaja
 • jednostavno održavanje
 • manji trošak osiguranja kod društava za osiguranje.

Buckeyeov sustav za gašenje požara Kuhinjski gospodin (Kitchen Mister) mehanički je sustav za gašenje/ograničavanje požara mokrim kemikalijama kako je definirano normom NFPA-17A (Wet Chemical Extinguishing Systems). Razvijen je radi zaštite komercijalnih uređaja za kuhanje u restoranima, napa i odušaka.

Sustav rabi tekuće sredstvo za gašenje požara na bazi kalija koje je razvijeno posebno za gašenje požara nastalih zapaljenjem masti koje se često nalaze na površinama oko područja kuhanja u restoranima. Sredstvo za gašenje požara djeluje na tri načina:

 1. prekida lančanu kemijsku reakciju izazvanu gorenjem te time gasi požar
 2. u obliku sitnih kapi izbačenih iz sapnica za gašenje brzo spušta temperaturu požara ispod temperature samozapaljenja
 3. reagira s masti stvarajući pritom poseban sloj sličan pjeni (sapunanje) koji smanjuje raspoloživost kisika te time zaustavlja gorenje i sprječava ponovno zapaljenje.

Sustav se u slučaju otkrivanja vatre automatski aktivira, a može se i ručno pokrenuti s pomoću daljinske potezne postaje smještene na mjestu/mjestima koja su sigurna od požara. Nakon pokretanja sustava, oslobađa se unaprijed određena količina sredstva za gašenje požara koja sustavom cjevovoda i fiksno montiranih sapnica za gašenje stiže do odušaka, odvodnih površina nape i uređaja za kuhanje. Sredstvo za gašenje požara izbacuje se u obliku vrlo sitne magle koja jako brzi gasi požare nastale zapaljenjem masti.

Kitchen Mister

Kitchen Mister

Kako bi se osigurala ispravnost sustava, preporučuje se da ga vlasnik pregleda svakog mjeseca, a ovlašteni serviser svakih šest mjeseci. Svakog mjeseca treba provjeriti:

 • je li sustav za gašenje požara na pravom mjestu
 • jesu li daljinske potezne postaje lako dostupne
 • jesu li indikatori i brtve u dobrom stanju
 • jesu li zapisi radova održavanja, odnosno certifikati ažurni i na svojem mjestu
 • postoje li fizička oštećenja ili stanja koja bi mogla spriječiti rad
 • prikazuje li manometar tlak u dopuštenim granicama
 • jesu li pomični poklopci na sapnicama za gašenje u dobrom stanju i neoštećeni
 • jesu li napa, odušci i aparati za kuhanje na istim mjestima, odnosno jesu li preinačeni ili zamijenjeni.

Nakon aktivacije, gašenje se provodi tekućim sredstvom za gašenje požara na bazi kalija koje je razvijeno posebno za gašenje požara nastalih zapaljenjem masti koje se često nalaze na površinama oko područja kuhanja u restoranima.

Kitchen Mister proizvođača Buckeye Fire Equipment dostupan je s bocama u četiri veličine. Model BFR-5 ima pet protočnih mjesta, BFR-10 ima deset protočnih mjesta, BFR-15 ima petnaest protočnih mjesta, a BFR-20 ima dvadeset protočnih mjesta. Veličina boca određuje mogućnost opskrbe određenog broja protočnih mjesta – primjerice BFR-5 može opskrbljivati najviše 5 protočnih mjesta. Sve su boce proizvedene, označene i ispitane sukladno DOT specifikaciji 4BW240.

Kitchen Mister rabi Bowdenov kabel Buckeye za povezivanje sustava rastalnh elemenata, plinskih ventila i/ili daljinskih poteznih postaja i izvršavanje istih funkcija (nisu potrebni nikakvi koloturi ili zaštitne vodilice). Montaža je brza i jednostavna. Bowdenov je kabel nehrđajući čelični kabel zaštićen fleksibilnom žicom.

Sustav automatski pokreću rastalni elementi Globe ML koji su izrađeni na način da se na određenoj temperaturi prekidaju oslobađajući pritom napon detekcijske linije.

Za gašenje aparata za kuhanje, odušaka i odvoda napa posebno su razvijene i sapnice za gašenje.

Svaka sapnica ima određenu vrijednost jedinica protoka i isporučuje se zajedno sa zaštitnim poklopcem za izlazne otvore koji se otvara djelovanjem nadtlaka u sapnici. Na tijelu svake sapnice otisnut je broj modela, a osim toga svaka je sapnica označena jedinstvenom oznakom u boji radi lakšeg prepoznavanja.