»SUHA« voda

»SUHA« voda

Novec 1230, fluorirani keton, sintetičko je kemijsko sredstvo za gašenje požara koje se u bocama nalazi u ukapljenom stanju, a ispušta se kao plin (za gašenje je potreban potisni plin). Budući da ne sadržava vodu (waterless), poznat je i pod nazivom voda bez vode, odnosno suha voda (dry water). Novec gasi vatru hlađenjem na način da uklanja slobodne radikale, odnosno toplinu iz trokuta gorenja (kisik, toplina, zapaljena tvar). U dodiru sa zrakom nastaje plinska smjesa koja ima puno veći toplinski kapacitet nego sam zrak pa svakim povećanjem temperature kojoj je Novec izložen smjesa apsorbira veću količinu energije. Pritom je važno da Novec gašenjem ne smanjuje koncentraciju kisika u prostoriji čime se sprječava opasnost od gušenja.

Pročitajte više

Prednosti sredstva za gašenje požara Novec 1230

Čudotvorna molekula Novec 1230 CF3CF2C(O)CF(CF3)2

Čudotvorna molekula Novec 1230 CF3CF2C(O)CF(CF3)2

Prednost sredstva za gašenje požara Novec 1230 leži u činjenici da je za uspješno gašenje dovoljna već relativno mala koncentracija, što znači malu količinu sredstva za gašenje požara u skladištu. Ako se usporede količine različitih sredstava za gašenje požara potrebne za uspješno gašenje (tipičan sustav gašenja – razred B), onda količina Halona 1301 (čija se uporaba napušta zbog štetnog utjecaja na okoliš) sadržana u jednoj boci odgovara količini Noveca 1230 sadržanoj u dvjema bocama, količini ugljičnog dioksida sadržanoj u devet boca i količini inertnog plina sadržanoj u čak petnaest boca.

Prihvatljiv za okoliš, nemilosrdan prema vatri

Novec 1230 nije vodljiv, može se rabiti za gašenje svih oblika uređaja i postrojenja koji su pod naponom i kod kojih bi uporaba drugih sredstava za gašenje požara izazvala kratki spoj te time nekontrolirano uništenje opreme. S obzirom na sintetičku „konkurenciju“, Novec ima i brojne atmosferske prednosti. Spada u tzv. zelene plinove i ne oštećuje ozonski sloj.

Pročitajte više

Siguran, stabilan, učinkovit

Danas se Novec smatra najsigurnijim sredstvom za gašenje požara u prostorijama u kojima su ljudi stalno nazočni.

Sustav za gašenje požara plinom

Sustav za gašenje požara plinom

Novec se jednostavno prevozi, a osim toga njime se i jednostavno rukuje jer je ukapljen na sobnoj temperaturi i nije punjen pod tlakom, što također predstavlja prednost u odnosu na druge sustave za gašenje požara. Njegov je prijevoz kopnom, vodom ili zrakom jednostavan, a za rukovanje njime, njegovo punjenje i ponovno punjenje dovoljna je sila gravitacije. Novec je svakako stabilno, ekološko, održivo i dugoročno rješenje koje ne ispunjava samo današnje standarde, već i buduće standarde na području zaštite okoliša.

Zrakoplovi, arhive, umjetničke galerije, knjižnice, računalni centri

Postoje područja gdje je sredstvo za gašenje Novec 1230 najbolji odabir. Primjena Noveca općenito je podijeljena na četiri područja: na zaštitu imovine velike vrijednosti od požara što obično uključuje nazočnost ljudi; na mjesta gdje bi uporaba drugih sredstava za gašenje požara bila problematična te bi prouzrokovala štetu; na situacije u kojima ima malo mjesta za čuvanje sredstva za gašenje požara (primjerice u zrakoplovima) te sve druge situacije u kojima je potrebno nevodljivo sredstvo za gašenje požara.

Pročitajte više

Komponente sustava za gašenje Novec

Sustavi za gašenje požara međusobno se razlikuju, a odabir ovisi o vrsti tvari koju treba ugasiti, uporabi prostora, veličini, obliku i geometriji prostora. Unatoč tomu svim su sustavima zajedničke određene komponente i njihovo međusobno povezivanje.

Pročitajte više

Sustav za gašenje požara plinom

Sapnice za gašenje u prostoriji povezane su preko strojnih instalacija s dodatnim međuelementima sa zalihama sredstva za gašenje požara (bocama). Za učinkovito povezivanje komponenata sustava i ugradnju strojnih instalacija potrebni su spojni elementi, manometar (može ih biti više), niskotlačna upravljačka sklopka te električni i ručni pokretač. Ako se sredstvo za gašenje požara nalazi u većem broju boca, jedna je boca glavna (primarna), a ostale su joj podređene (sekundarne). Takvo postavljanje (master-slave) i način pražnjenja boca uključuje pneumatske pokretače, upravljanje aktiviranjem ventila, prikaz ispuštanja, cijev za aktiviranje (povezuje ventile svih boca), tlačnu sklopku za pražnjenje i povratno-zaporni ventil.

Pročitajte više

Gašenje prije nego što počne gorjeti

Temeljno je načelo gašenja sredstvom Novec (a i ostalim plinovima za gašenje požara) započeti gašenje čim se pojavi i najmanja sumnja na opasnost od požara. Dva su razloga:

Pročitajte više

Ako dođe do gašenja te time ispuštanja sredstva za gašenje požara, važno je da se sustav što prije vrati u prvobitno stanje. To mogu osigurati samo poduzeća/distributeri koji imaju vlastitu punionicu i odgovarajuće zalihe sredstva za gašenje požara i koji brzo reagiraju.

POŠALJTE PITANJE