Gašenje sustavom vodene magle u tunelu

Gašenje sustavom vodene magle u tunelu

Na prvi se pogled čini da je ovaj sustav nešto između sustava za gašenje požara plinom i najboljeg sustava za prskanje (sprinkler sustava). No nije riječ ni o plinu ni o vodi, već o magli. Uporabom dinamičnog tlaka od 140 bara i posebnih sapnica stvaraju se raspršene vodene kapi promjera od 50 do 120 mikrometara koje se vrlo brzo kreću, što omogućuje dobro prodiranje u središte požara do samog plamena i u nepovoljnim uvjetima, primjerice u slučaju jakog vjetra ili intenzivnog prozračivanja (sustav za odvod dima i topline, prozračivanje u tunelima). Što su kapi vode manje, to su njihova ukupna površina djelovanja, odnosno hlađenje i inertizacija veći. Dvadeseterostrukim smanjenjem promjera vodenih kapi njihova se ukupna površina povećava 400 puta, a njihov broj 8000 puta.

Kako gasi vodena magla?

Vodena magla gasi, odnosno ograničava požar na tri načina: hlađenjem prostorije i opreme, blokiranjem zračenja i lokalnim smanjenjem koncentracije kisika. Dok se kod plinova za gašenje požara treba dosljedno pridržavati uputa za uporabu, fina je vodena magla posve sigurna za uporabu. Ljudi mogu ostati u prostoriji i tijekom gašenja. Prednost je vodene magle u odnosu na sprinkler sustave u tomu što se njezinim aktiviranjem ne troši puno čiste vode.

Pročitajte više

Kada odabrati sustav gašenja vodenom maglom?

U svrhu zaštite zračnih luka, knjižnica, industrijskih strojeva… Sustav vodene magle dobro je poznat i već puno puta ispitan u praksi, a ugrađuje se u vrlo različite sustave i objekte. Budući da je vodena magla slabo vodljiva, može se uporabiti i za gašenje u okruženjima u kojima se nalaze uređaji pod naponom te u podatkovnim i komunikacijskim centrima.

Pročitajte više

Instalacijska je cijena plinskih sustava u slučaju malih sustava niža od cijene sustava s visokotlačnom maglom, no cijena sustava s vodenom maglom postupno se smanjuje zbog sve češće ugradnje. Sustavi s visokotlačnom maglom ne zauzimaju puno mjesta, ljudi mogu ostati u prostoriji i tijekom gašenja, vrijeme je gašenja dulje, a instalacijska je cijena kod velikih sustava niža.

Ustrojstvo sustava visokotlačne magle

Sustav visokotlačne vodene magle čine četiri osnovna dijela: skladište vode, visokotlačni generator, razvodni cijevni sustav i specijalne sapnice.

Gašenje vodenom maglom – sapnica za gašenje

Gašenje vodenom maglom – sapnica za gašenje

Skladište vode kod manjih sustava je boca ili skupina boca koje sadržavaju čistu vodu, a kod većih spremnik za vodu. Sustav se u pojedinim slučajevima također može opskrbljivati vodom koja dolazi izravno iz pouzdanoga vodovodnog sustava. Pritom se rabi čista voda koja se mora filtrirati filtrom 100 i ne smije sadržavati previše klora ili drugih aditiva. Zabranjena je uporaba pjenila i ostalih tvari za koje se čini da bi mogle povećati učinkovitost gašenja.

Visokotlačni generator rabi se kod manjih sustava boca s dušikom ili zrakom pod nominalnim tlakom od 200 bara kojim se voda izravno potiskuje prema sapnicama. U srednje velikim sustavima stlačeni dušik ili zrak u bocama pokreće posebne visokotlačne crpke koje potiskuju vodu prema sapnicama. Za najveće su sustave potrebne visokotlačne crpke većih kapaciteta koje pokreću električni ili dizelski motori.

Razvodni cijevni sustav sastoji se isključivo od visokotlačnih nehrđajućih cijevi. Cijevi nisu međusobno spojene zavarivanjem, već visokotlačnim spojnicama. Zbog vrlo male potrošnje vode vanjski su promjeri cijevi mali (od 12 milimetara i veći), što omogućuje njihovo savijanje i preciznu prilagodbu konfiguraciji objekta. Nehrđajući materijali sprječavaju nastanak hrđe u cjevovodima, koja je inače karakteristična za sprinkler sustave. Mala količina vode i njezina čistoća omogućuju ispitivanje uživo uz ispuštanje vodene magle bez štete za štićenu prostoriju i predmete u njoj.

Specijalne sapnice kod otvorenih deluge sustava sastoje se od tijela s filtrom 300 u koje se stavljaju posebne sapnice za stvaranje magle. Sapnice za visokotlačne sprinkler sustave imaju dodatan termički element s brzim djelovanjem.

Sustav za gašenje vodenom maglom u Zračnoj luci Jože Pučnik

Putnički terminal T-2 u Zračnoj luci Jože Pučnik u Ljubljani jedna je od najvažnijih investicija u Sloveniji u posljednjih nekoliko godina. U dogovoru s investitorom, autorom arhitektonskog koncepta i stručnjacima za zaštitu od požara u Sloveniji i inozemstvu odlučili smo primijeniti tehnologiju zaštite od požara koja je u Sloveniji još uvijek nova: gašenje visokotlačnom vodenom maglom.

Aerodrom_Ljubljana_36

Zašto smo odabrali visokotlačnu vodenu maglu?

Glavni su razlozi sljedeći:

  1. Minimalna potrošnja vode, za rad više od 5000 sprinklera (što je otprilike konačni broj i za drugu fazu proširenja) dovoljan je spremnik obujma 22 m3. Riječ je o ogromnoj uštedi u odnosu na „olimpijski bazen“ koji je potreban za konvencionalni sprinkler sustav (izračunana potrebna količina vode za spomenuti objekt otprilike je 8 puta manja). Sukladno zahtjevima normi, oba sustava moraju raditi 60 minuta;
  2. odlična svojstva gašenja na tri načina: hlađenje prostorije i opreme, blokiranje zračenja, lokalno smanjenje koncentracije kisika, što je pak sve rezultat uporabe vrlo sitnih vodenih kapi veličine od 50 do 120 µm;
  3. velika brzina vodenih kapi visokotlačnog sustava osigurava dobro prodiranje u požar i smanjuje utjecaj prozračivanja na širenje vodene magle;
  4. budući da je fina vodena magla sigurna, ljudi mogu ostati u prostoriji i tijekom gašenja;
  5. fina je vodena magla također sigurna za imovinu i nije vodljiva, a osim toga sustav za gašenje vodenom maglom troši male količine čiste vode. Ovo svojstvo također omogućuje ispitivanje sustava uživo bez opasnosti od štetnih posljedica;
  6. zbog uporabe nehrđajućih cijevi malih promjera i posebnih visokotlačnih spojnica montaža je jednostavna i prilagodljiva, a osim toga zavarivanje nije potrebno;
  7. fina vodena magla izaziva minimalnu štetu nakon požara te time omogućuje da se poslovanje odmah nastavi. Nema nikakvih poplava ili namakanja predmeta kao što je to slučaj kod konvencionalnog sprinkler sustava;
  8. dobro svojstvo vodene magle, a koje nemaju drugi sustavi za gašenje požara, predstavlja ispiranje dima i produkata gorenja. Koncentracija otrovnih plinova i agresivnih spojeva koji nastaju prilikom požara time se dramatično smanjuje;
  9. sustav HI-FOG proizvođača Marioff odabrali smo zbog dokazane pouzdanosti s obzirom na to da uz više od 6000 ispitnih požara u prirodnoj veličini i više od 100 tipskih atesta ima i izuzetno važnih referenci za brodsku i kopnenu primjenu diljem svijeta.

Kao polazište za planiranje sustava za gašenje požara uporabljeni su elaborat zaštite od požara koji je izradio CPZT (mag. Bojan Grm) iz Radovljice, arhitektonske i građevinske prijedloge koje je izradio EKO ART (Vladimir Koželj, dipl. ing. arh.) iz Ljubljane, dogovori s investitorom, atesti, tehnički listovi i ostala tehnička dokumentacija proizvođača opreme Marioff iz Finske, a osim toga primijenjene su i važeće norme te propisi, osobito NFPA 750, NFPA 13 i VdS CEA 4001.

Središnji dio sustava čini visokotlačna crpka u podrumu novog terminala. Manja crpka uspostavlja nadzorni tlak vode u cjelokupnom sustavu od 25 bara. Ako se bilo koji sprinkler za vodenu maglu otvori zbog povećane temperature, tlak će u vodovima pasti, što će pokrenuti glavnu crpku koja će osigurati dinamični tlak od 140 bara na crpki.

Cjelokupan je sustav podijeljen na 6 grana razdvojenih normalno otvorenim zonskim ventilima. Nakon završetka gašenja zonski ventil treba ručno zatvoriti dok se ne uspostavi normalno stanje i zamijene aktivirani sprinkleri.

Glavni su cjevovodi sastavljeni od nehrđajućih cijevi vanjskog promjera 38 mm, a cjevovodi koji vode do sprinklera sastavljeni su od nehrđajućih cijevi vanjskog promjera 12 mm.

U većini prostorija odabrani su brzi sprinkleri HI-FOG 2000 C2 koji mogu pokriti do 25 m2 površine. Njihov je RTI indeks 25, a temperatura pokretanja iznosi 57 °C.

Izvođač radova Zarja Elektronika zajedno je s partnerom Marioff izvršila montažne radove na stručan način i u roku, a osim toga radovi su izvođeni u stalnoj suradnji s projektantom, investitorom te nadzornim inženjerom. Pritom treba istaknuti stručnost investitora koji je prepoznao potrebu za učinkovitom aktivnom zaštitom od požara koja će u slučaju požara omogućiti uspostavu normalnog rada u najkraćem mogućem roku te pružati sigurnost kako ljudima tako i opremi.

Budući da je sustav za gašenje vodenom maglom HI-FOG prvi takav sustav u Sloveniji, bilo je potrebno uložiti nešto više truda u dokazivanje sukladnosti projekta i njegove provedbe s propisima i normama. Konačnu je potvrdu dalo povjerenstvo Udruženja njemačkih društava za osiguranje VdS koje je prilikom dvaju posjeta objektu provjerilo cjelokupan sustav i njegov rad te izdalo certifikat o sukladnosti.

POŠALJTE PITANJE