Održavanje požarnih sustava propisuju Zakon o zaštiti od požara i slovenski Pravilnik o pregledavanju i testiranju ugrađenih sustava aktivne požarne zaštite (APZ).

Sustave aktivne požarne zaštite potrebno je u skladu s važećim zakonima redovito održavati i servisirati. Treba osigurati da sustavi budu ugrađeni sukladno uputama i preporukama proizvođača opreme te se brinuti o njihovu ispravnom i neometanom radu. Za sve navedeno odgovoran je vlasnik odn. korisnik sustava za javljanje požara, koji mora osigurati sljedeće mjere:

 • dobivanje Potvrde o ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sustava aktivne zaštite od požara prije početka uporabe sustava, odnosno nakon njegove rekonstrukcije, od ovlaštene institucije,
 • obnavljanje „Potvrde o ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sustava aktivne zaštite od požara“ na 5 odnosno 2 godine,
 • redovito održavanje sustava za javljanje požara na temelju proizvođačevih uputa; većina proizvođača sustava aktivne požarne zaštite propisuje izvođenje redovitog održavanja na 3 mjeseca, a izvoditi ga mogu samo ovlašteni serviseri ili održavatelji opreme. Održavanje se izvodi na temelju ugovora o održavanju.

Redovito tromjesečno održavanje sustava za javljanje požara općenito obuhvaća:

 • pregled servisne knjige,
 • pregled rada sustava za javljanje požara kao cjeline,
 • pregled centrale za javljanje požara,
 • pregled stanja rezervnog napajanja sustava,
 • vizualni pregled elemenata sustava,
 • testiranje barem četvrtine javljača (pregled svih javljača tijekom jedne godine),
 • pregled lažnih alarma i otkrivanje njihovih mogućih uzroka (kritični elementi i njihova osjetljivost)

… i detaljnija specifikacija redovnog tromjesečnog pregleda:

 • vizualni pregled i funkcijsko testiranje centrala (kontrola svih svjetlosnih i zvučnih indikatora na centrali, pregled svih tračnih zapisa na centrali, test rada samo na mrežnom naponu 220 V, test rada samo na rezervnom napajanju 24 V),
 • test kapaciteta akumulatora (mjerenje struje i napona opterećenja),
 • test dojavnih linija (test 1/4 ukupnog broja javljača u sustavu. Svaki javljač prikladno aktivirati i istodobno provjeriti svjetlosni indikator na javljaču i eventualni odvojeni svjetlosni indikator),
 • test upravljačkih linija i isključivanja,
 • kontrola i test alarmnih sirena,
 • test prijenosa signala na udaljenu lokaciju,
 • vizualni pregled čitavog sustava za gašenje (dostupnost, eventualna mehanička oštećenja, eventualna korozija, pregled pritiska na ugrađenim manometrima…),
 • test rada električnog dijela (aktiviranje elektromagnetskog ventila, sirene, deblokada vrata i test javljača),
 • pregled strojnog dijela (pregled mlaznica za gašenje; ako se ustanovi da su prljave, očisti ih se
 • i po potrebi ispuše cjevovod), pregled nepropusnosti cilindara (na 6 mjeseci),
 • po potrebi redoviti postupci održavanja na sustavima.

Sadržaj i postavke redovitog održavanja moguće je prilagoditi posebnim željama i potrebama naručitelja te dodatnu pozornost posvetiti posebnim karakteristikama i elementima njegova sustava.

Ovlaštena osoba vlasnika odn. korisnika koja je upoznata s radom sustava i stručno osposobljena dužna je u slučaju eventualnih nepravilnosti u radu sustava (centrale za dojavu požara) evidentirati ih u servisnu mapu, koja se nalazi kraj centrale za dojavu požara, te odmah obavijestiti dežurnu servisnu službu (01 831 74 52), koja će pogrešku otkloniti u najkraćem mogućem roku. U servisnu mapu upisuju se i podaci o redovnom održavanju.

 

Varno u Novi Dan.

Varno u Novi Dan.