1. FUNKCIJA:

Vmesnik -602 je namenjen za priklop od enega do štirih javljalnikov plina (4 – 20 mA). Vsak javljalnik dobi svojo adreso. S centralo je vmesnik povezan preko S-90 ali XP-95 protokola.

2. LASTNOSTI

Vmesnik se odziva na eni do štirih adresah na adresni zanki. Vmesnik pošilja analogne vrednosti, ki so rezultat tokov 4 – 20 mA na vhodih – I za javljalnike JAV1 – JAV4. Pretvorba toka na vhodu – I v analogno vrednost poteka po sledeči funkciji:

Adresni vmesnik za priklop javljalnikov plina AV-602 - tabela

Dodatno je v vmesnik vgrajena funkcija za izračunavanje polurnega povprečja, ki služi za preprečevanje lažnih alarmov. Ta funkcija v celoti nadomešča skupinsko odvisnost, ki se običajno uporablja v ta namen.

3. ELEKTRIČNE LASTNOSTI

Vmesnik se napaja z adresne zanke in deluje v napetostnem območju 17 do 28 V. Za delovanje potrebuje tudi dodatno napajanje od 10 do 30 V DC.

4. NASTAVLJANJE ADRESE

Vmesnik ima 7-polno miniaturno stikalo, s katero se lahko nastavi adreso 1 do 126. Ob vsakem polu stikala je napisana njegova vrednost. Adresa se nastavi tako, da se stikala z ustrezno vrednostjo postavijo v položaj 1: adresa je seštevek vseh vrednosti stikal, ki so v položaju 1. Primer: za adreso 5 je treba postaviti v 1 stikali z vrednostma 1 in 4. Dodatno je potrebno nastaviti tudi, koliko adres naj vmesnik zaseda. To število se mora ujemati s številom priključenih javljalnikov. Nastavitev se izvede s kratkospojnikoma JP1 in JP2.

5. ZDRUŽLJIVOST Z VMESNIKOM ZARJA -902

Vmesnik AV-602 nadomešča do štiri vmesnike -902, zato se tako tudi parametrira – kot 1 – 4 vmesniki -902 (odvisno od tega, koliko javljalnikov je priključenih).

6. PODROBNOSTI KOMUNIKACIJSKEGA PROTOKOLA

Funkcija bitov je v tem primeru sledeča:

 • Izhodni biti niso uporabljeni.
 • Klicana adresa, služi za adresiranje adresne enote.
 • Interuptni bit ni uporabljen.
 • Analogna vrednost, služi za prenos vrednosti toka na vhodu – I.
 • Vhodni biti niso uporabljeni.
 • Tip enote, s katero vmesnik sporoči svoj tip, je tovarniško nastavljen na 0, 1, 0, (bit 2, bit 1 in bit 0).
 • Vrnjena adresa, s katero vmesnik potrdi svojo prisotnost, je enaka klicani adresi.
 • XP-95 bit, s katerim vmesnik sporoči, da podpira XP-95 protokol. Nastavljen je v 1.
 • Alarmni bit ni uporabljen.
 • Podaljšani TIP enote (XP-95 podaljšek protokola) je nastavljen na 0, 0 (bit 4 in bit 3).
 • Podaljšana analogna vrednost (XP-95 podaljšek protokola), v kateri se prenaša osmi (LSB) bit analogne vrednosti.
 • Paritetni bit (XP-95 podaljšek protokola) služi za ugotavljanje napak med komunikacijo. Krmili se tako, da je število bitov 1 vedno sodo.
 • Prekinitvena/Alarmna adresa (XP-95 podaljšek protokola) ni v uporabi.

7. POSEBNOSTI

 • Vmesnik se odziva na eni do štirih adresah. Prva adresa je enaka nastavitvi 7-polnega miniaturnega stikala, ostale pa so adrese, ki sledijo nastavljeni. Število adres, ki jih vmesnik zaseda, se nastavlja s kratkospojnikoma JP1 in JP2 (ŠTEVILO ZASEDENIH ADRES).
 • Vmesnik potrebuje za svoje delovanje dodatno napajanje, ki pa mora ustrezati tudi priključenim javljalnikom, ki se napajajo iz vmesnika.
 • Vmesnik ima vgrajeno funkcijo za izračunavanje polurnega povprečja. To funkcijo je mogoče onemogočiti (za potrebe testiranja javljalnikov na terenu) z vstavitvijo kratkospojnika JP3 (TRENUTNA VREDNOST).

8. MEHANSKA KONSTRUKCIJA

Obstajata dve izvedbi vmesnika -602:

 1. IZVEDBA: Vmesnik je vgrajen v priključno omarico za nadometno montažo. Uporablja se lahko samo v suhih prostorih.
 2. IZVEDBA: Tiskano vezje vmesnika je pritrjeno na nosilec za montažo na DIN letev. Ta izvedba je namenjena za vgradnjo v večja ohišja (omare).
MEHANSKE DIMENZIJE IN TEŽA:

 1. IZVEDBA (priključna omarica za nadometno montažo): 192X152X80 mm, 438 g
 2. IZVEDBA (montaža na DIN letev): 122X90X30 mm, 80 g
Napetost adresne zanke S-90 ali XP95 17 do 28 V DC
Napetost dodatnega napajanja (+U) 10 do 30 V DC
Napetost za napajanje javljalnikov (+S) Napetost dodatnega napajanja (+U) zmanjšana za 1 V
Poraba toka iz adresne zanke pri 24 V 2,2 mA (ni odvisna od stanja vmesnika)
Poraba toka iz dodatnega napajanja pri 24 V 3,3 mA + poraba priključenih javljalnikov
Največja dovoljena skupna poraba priključenih javljalnikov 1 A (zaščiteno s taljivo varovalko)
Merilno območje vhodov -I 20 mA
Relativna napaka meritve toka ± 5 %
Čas stabilizacije po priklopu napetosti 500 ms
Temperaturno območje delovanja -20°C do +70°C
Vlaga (brez kondenzacije) 0 do 95% relativne vlage
IP 56
Adresni vmesnik za priklop javljalnikov plina AV-602 - priklopna shema
Adresni vmesnik za priklop javljalnikov plina AV-602 - spisek sponk