Javljalnik gorljivih plinov GP-100Javljalnik GP-100 je namenjen za zaznavanje povečane koncentracije gorljivih plinov. Javljalnik je potrebo umeriti za vsak plin, ki ga želimo detektirati posebej, tako da javlja % LEL (spodnje eksplozivne meje) za ta plin. Priključi se tri-žično in ima signalni izhod 4-20mA. Javljalnik GP-100 ni v Ex izvedbi.

 

 

 

 

 

Javljalnik GP-100 se lahko uporabi za javljanje sledečih gorljivih plinov in ima sledeče relativne občutljivosti.

 

Metan CH4 100% Etanol C2H5OH 64%
Vodik H2 107% Propan-2-ol C3H7OH 49%
Etan C2H6 82% Aceton CH3COCH3 50%
Propan C3H8 63% Butan-2-ol C4H9OH 48%
Butan C4H10 51% Dietil eter C2H5OC2H5 40%
Pentan C5H12 50% Etil acetat CH3COOC2H5 46%
Heksan C6H14 46% Toluen C7H8 44%
Heptan C7H16 44% Ksilen C8H10 31%
Oktan C8H18 38% Acetilen C2H2 47%
Etilen C2H4 81% Metanol CH3OH 84%
Princip detekcije elektro-kemični
Delovanje neprekinjeno
Vstop plina z difuzijo skozi sintrani vložek
Merilno območje 0-250 ppm CO
Ponovljivost <= 3 ppm
Odzivni čas < 60 s
Križna občutljivost <= 2% na 250 ppm CO v skladu z VDI 2053
Linearnost <= 2% na 250 ppm CO v skladu z VDI 2053
Temperaturno območje -10 °C do +40 °C
Vlažnost 15 – 95% relativne vlažnosti
Napajanje 20 – 28 Vdc
Izhod 4 – 20 mA maks. upornost priključnega kabla 300 E
Nastavitev ničle avtomatska
Nastavitev občutljivosti s potenciometrom pri znani koncentraciji CO
EMC v skladu z EN 50081-1 in EN 50082-2B
Temperatura skladiščenja 0 – 20 °C
Zaščita IP 65
Montaža na steno
Višina montaže 1,5 do 1,8 m od tal
Področje pokrivanja največ 500 m (odvisno od aplikacije)
Dimenzije (v x š x g) 80 x 82 x 55 mm
Teža 160 g
Certifikat TUV 556478 (20. 7. 2005)

Javljalnik gorljivih plinov GP-100 - priključne sponke - 1 Javljalnik gorljivih plinov GP-100 - priključne sponke