• Dosledno spremljanje in upoštevanje zahtev zakonodaje, internih predpisov in določb vezanih na sistem kakovosti in sistem upravljanja varovanja informacij.
  • Doseganje in preseganje za našo dejavnost relevantnih standardov kakovosti.
  • Nenehno izboljševanje našega sistema vodenja  na vseh področjih tehničnega varovanja.
  • Ustvarjanje trajnega zadovoljstva stalnih in pridobivanje zaupanja novih odjemalcev.
  • Spremljanje in aplikacije svetovnih dosežkov in trendov v naši dejavnosti.
  • Spoštovanje visokega razmerja med kvaliteto, ceno in roki.
  • Razvijanje naše dejavnosti v skladu z načeli in cilji do varovanja okolja.
  • Skrb za stalno izobraževanje in nenehno osebnostno rast zaposlenih na področju kakovosti in varovanja informacij.
  • Ustvarjanje optimalnega zadovoljstva zaposlenih, vodstva in lastnikov.
  • Redno komuniciranje z zaposlenimi, dobavitelji, kupci, inšpekcijskimi službami, inštituti ter z ostalim okoljem z namenom vzdrževati in izboljševati medsebojno zaupanje.
  • Varovanje informacij in ustrezna zaščita informacij in sredstev organizacije.