V Zarji Elektroniki se s svojim poslanstvom zavezujemo biti certificiran proizvajalec in dobavitelj kvalitetne opreme ter storitev tehničnega varovanja po najstrožjih evropskih in svetovnih merilih. Svojim uporabnikom želimo ponuditi kar največjo tehnično varnost pred posledicami požara, vloma, kraje, ropa, uhajanja plina, razlitja tekočine ali drugimi neprijetnimi dogodki. Naše poslanstvo uresničuje usposobljeno in motivirano osebje.