V Zarji Elektroniki smo prepoznali in opredelili skupne vrednote, ki vodijo vse zaposlene in so del organizacijske kulture družbe ter predstavljajo temelj poslanstva, vizije in strategije družbe.

ODLIČNOST TEHNIČNIH REŠITEV
Doseganje, zagotavljanje in stalno izboljševanje tehničnih rešitev in zanesljivosti delovanja le-teh, je osnovno vodilo družbe z namenom odličnosti pri izvajanju storitev tehničnega varovanja. Odličnosti tehničnih rešitev, in s tem varnosti ljudi in premoženja, je dodeljena prednost pred ostalimi vrednotami družbe.
ZANESLJIVOST
Za svoje stranke, partnerje in širšo skupnost želimo biti zanesljiv in zaupanja vreden partner pri izvajanju dejavnosti.
ODGOVORNOST
Z odgovornim odnosom sodelavcev do izvajanja storitev tehničnega varovanja želimo zagotavljati neprekinjeno in učinkovito varovanje ljudi, dobrin in premoženja.
ZNANJE
Z stalnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem si prizadevamo za stalno osebnostno in strokovno rast posameznika. Stremimo k dvigovanju nivoja splošnega, strokovnega in specializiranega znanja zaposlenih. Razvijamo human odnos do dela in ljudi v delovnih procesih ter jih usposabljamo za hitro prilagajanje spremembam.
PRILAGODLJIVOST
V družbeno odgovornem odzivanju na ideje, želje in potrebe naših strank. Znamo se spoprijeti z vsakršnimi izzivi. S prilagodljivimi rešitvami in hitro odzivnostjo znamo upravičiti pričakovanja naših strank.
PROFESIONALNOST
Dosežena s kompetentnostjo, znanjem, skrbnostjo, natančnostjo, vestnim in odgovornim izpolnjevanjem visokih standardov izvajanja delovnih procesov.
SPOŠTOVANJE
Z zaupljivim, odkritim, nepristranskim, poštenim in prijaznim odnosom do strank, partnerjev in sodelavcev. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče združevati poslovno uspešnost in temeljno poslanstvo.
TIMSKO DELO
Doseženo z soodvisnim, proaktivnim in vzajemno dopolnjujočim se sodelovanjem s sodelavci, partnerji in strankami. Skupaj vedno iščemo nove poti za zadovoljstvo naših kupcev.