Adresni vmesniki so naprave, ki omogočajo priklop konvencionalnih, neadresnih elementov na adresno zanko. Lahko so vhodni (za konvencionalne javljalnike, priklop raznih brezpotencialnih kontaktov, stikal…), izhodni (z releji za aktiviranje gašenja, požarnih loput …), kombinirani vhodno/izhodni ali specijalni (za priklop javljalnikov plina, termičnih kablov …). Za več informacij si preberite prospekt.