Javljalniki požara so najpomebnejši del sistema za odkrivanje in javljanje požara.

Glede na možnost lokalizacije alarma se razdelijo na adresne in konvencionane.

Adresni javljalniki imajo vsak svojo adreso. Ob dogodku (alarm, motnja, izpad) lahko požarna centrala lokalizira javljalnik, pri katerem je prišlo do spremebe in njegovo adreso, skupaj z opisom njegove lokacije, prikaže na LCD prikazovaniku centrale. Javljalniki so programsko dodeljeni v skupine javljalnikov (cone), največ 30 v eno skupino. Vsaka skupina ima lahko tudi prikaz na lučkah za prikaz stanja skupine ali/in na LCD prikazovalniku.

Adresni javljalniki Apollo in ostali adresni elementi, ki so združljivi z Zarjinimi požarnimi centralami, nastopajo v dveh družinah: XP-95 in Xplorer. Obe imata skoraj enake lastnosti, s tem da so javljalniki družine Xplorer nekoliko cenejši in imajo nekaj omejitev. V obeh sistemih pošiljajo javljalniki požarni centrali analogno vrednost merjenega fizikalnega pojava (koncentracija dima, temperatura, stanje stikala) po digitalnem protokolu, skupaj s svojo odločitvijo, ali je signal dovolj velik za predalarm ali alarm. Centrala lahko upošteva odločitev javljalnika ali pa se odloča (v primeru Zarjinih central) na osnovi svojih algoritmov.

Javljalniki družine XP-95 so napredni javljalniki, ki so se dokazali v dolgoletnem obratovanju po vsem svetu in tudi v velikem številu v Sloveniji. Vsak javljalnik ima svojo poljubno adreso od 1 do 126, vse funkcije komunikacijskega protokola so polno omogočene. Adrese javljalnikov in drugih adresnih elementov (vmesnikov, adresnih siren …) so lahko poljubno pomešane. Na razpolago so naslednji tipi javljalnikov:

 

Optični dimni XP-95 je najpogosteje uporabljan javljalnik. Dim zaznava na osnovi razpršitve svetlobe v svoji merilni komori.

 

 

 

Temperaturni XP-95 meri temperaturo okolice in sproži alarm, ko temperatura preseže v centrali nastavljeno vrednost (Zarjine centrale). Uporablja se predvsem tam, kjer je uporaba dimnih javljalnikov zaradi možnih lažnih alarmov (zaradi prahu v zraku, možnosti kondenza …) ni smotrna.

 

 
Večsenzorski javljalnik XP-95 ima vgrajeno dimno merilno komoro in temperaturni senzor. Procesor v javljalniku obdeluje oba signala s posebnim algoritmom, ki omogoča povečanje zanesljivosti javljanja ob manjšem številu lažnih alarmov in izenačenje občutljivosti za vse vrste požarov. Uporablja se tam, kjer se želi najzanesljivejše javljanje in tam, kjer bi samo dimni javljalnik lahko dajal lažne alarme.

 

 

Ročni javljalnik XP-95 omogoča človeku, da sproži alarm v primeru, ko ga sam zazna. Alarm z ročnega javljalnika se vedno obravnava kot zanesljiv alarm in takoj sproži ukrepe za preprečevanje širjenja požara (vklop gašenja, zapiranje požarnih vrat …)

 

 

 

 

Standardno podnožje XP-95 ima adresno ploščico, s katero je določena adresa javljalnika glede na prisotnost čepkov. Ob zamenjavi javljalnika ni potrebno nastavljati adrese na javljalniku, ker zamenjani javljalnik prebere položaj čepkov.

 

 

Podnožje XP-95 z vgrajenim izolatorjem je ekvivalentno standardnemu oodnožju, dodatno pa ima vgrajen izolator, ki odklopi del zanke v primeru kratkega stika med vodnikoma zanke. Med dvema izolatorjema ne sme biti več kot 30 javljalnikov. Namestoizolatorja v podnožju se lahko vgradi samostojni izolator s svojim podnožjem.