Konvencionalni javljalniki Apollo, ki so polno združljivi z vsemi Zarjinimi požarnimi centralami in tudi drugimi, so na razpolago v dveh družinah S65 in Orbis.

Javljalniki so vzporedno priklopljeni na konvencionalno linijo (največ 30 na eno linijo), požarna centrala lahko ugotovi le, na kateri liniji je prišlo do spremembe. Prikaz je običajno na lučkah za prikaz stanja skupine (linije), lahko tudi na LCD prikazovalniku. Prikaz stanja posameznega javljalnika ni možen.

Javljalniki družine S65 so v uporabi že dolgo vrsto let in je dobro preskušena. zasnovana je na klasičnih načelih delovanja z manjšo stopnjo integracije elektronike. Na voljo so naslednje vrste javljalnikov:

 

Dimni javljalnik S65 je najpogosteje uporabljan javljalnik. Dim zaznava na osnovi razpršitve svetlobe v svoji merilni komori.

 

 

 

Temperaturni javljalnik S65 meri temperaturo okolice in sproži alarm, ko temperatura preseže v centrali nastavljeno vrednost (Zarjine centrale). Uporablja se predvsem tam, kjer je uporaba dimnih javljalnikov zaradi možnih lažnih alarmov (zaradi prahu v zraku, možnosti kondenza …) ni smotrna.

 

 

Standardno podnožje S65

 

 

 

Ročni javljalnik Zarja omogoča človeku, da sproži alarm v primeru, ko ga sam zazna. Alarm z ročnega javljalnika se vedno obravnava kot zanesljiv alarm in takoj sproži ukrepe za preprečevanje širjenja požara (vklop gašenja, zapiranje požarnih vrat …)

Javljalniki družine Orbis slonijo na Apollovih dolgoletnih izkušnjah s področja javljanja požara. Izboljšana načela delovanja, združena z elektroniko visoke integracije in zapletenimi programskimi algoritmi omogoča tudi v sistemih s konvencionalnimi javljalniki podobne lastnosti kot pri najmodernejših adresnih sistemih: izboljšano javljanje skoraj brez lažnih alarmov, stalni nadzor delovanja elektronike in zamazanosti dimnih merilnih komor, hitra in enostavna montaža. Na voljo so naslednje vrste javljalnikov:

 

Dimni javljalnik Orbis je najpogosteje uporabljan javljalnik. Dim zaznava na osnovi razpršitve svetlobe v svoji merilni komori.

 

 

 

Temperaturni javljalnik Orbis meri temperaturo okolice in sproži alarm, ko temperatura preseže v centrali nastavljeno vrednost (Zarjine centrale). Uporablja se predvsem tam, kjer je uporaba dimnih javljalnikov zaradi možnih lažnih alarmov (zaradi prahu v zraku, možnosti kondenza …) ni smotrna.

 

 

Večsenzorski javljalnik Orbis ima vgrajeno dimno merilno komoro in teperaturni senzor. Procesor v javljalniku obdeluje oba signala s posebnim algoritmom, ki omogoča povečanje zanesljivosti javljanja ob manjšem številu lažnih alarmov in izenačenje občutljivosti za vse vrste požarov. Uporablja se tam, kjer se želi najzanesljivejše javljanje in tam, kjer bi samo dimni javljalnik lahko dajal lažne alarme.

 

Standardno podnožje Orbis