PROTECTOWIRE® LINIJSKI TEMPERATURNI JAVLJALNIK

Linijski temperaturni javljalniki - 2Protectowire Linijski Temperaturni Javljalnik je patentiran javljalni kabel, ki po vsej svoji dolžini zazna povišano temperaturo. Tipalni kabel sestavljata dve sukani jekleni žici, ki sta posamično izolirani s temperaturno občutljivim polimerom. Posamično izolirana prevodnika se medsebojno prepletata in elastično privlačita. Vodnika sta ovita še v zaščitni trak in zunanji plašč, ki je primeren za različna okolja, v katerih je linijski javljalnik nameščen. Protectowire je trajno nameščeno digitalno tipalo, ki javi alarm, ko je dosežena njegova aktivacijska (nazivna) temperatura. Pri nazivni temperaturi začne temperaturno občutljivi polimer zaradi notranjih napetosti v materialu popuščati, kar omogoči stik notranjih prevodnih žic in posledično javljanje alarma.

Uporaba

Prostori in območja z izrednimi okoljskimi razmerami:

 • kabelske armature
 • stikalne naprave
 • plinovodi
 • transportni sistemi
 • skladišča/regali
 • naftna polja
 • naprave za distribucijo za shranjevanje električne energije
 • skladiščenje
 • cestni in železniški vnetljivih tekočin
 • predori

Različne vrste kablov

Portfelj temperaturnih linijskih javljalnikov sestavljajo štiri različne vrste kablov. Posamezna vrsta vsebuje specifičen material, posebej prilagojen zunanji plašč z izbranimi lastnostmi, ki ustrezajo različnim zahtevam za inštalacije.

EPC trpežen vinilni zunanji plašč je požarno odporen, odporen je tudi na večino kemikalij, ne vsrkava vlage in ima odlično gibljivost tudi pri nizkih temperaturah. Ta vrsta kabla je vsestranska in ustreza širokemu naboru komercialnih in industrijskih aplikacij.

XCR visoko zmogljivi fluor-polimerni plašč je namenjen aplikacijam, kjer morajo biti izpolnjene ekstremne okoljske in produktne zahteve.

XLT z vinil-polimernim plaščem je poseben javljalnik, namenjen uporabi v hladilnicah in drugih aplikacijah, kjer je morebitni alarm prožen pri zelo nizkih temperaturah. Linijski javljalnik je UL in FM certificiran vse do -51°C.

TRI-WIRE dvo-območni javljalnik zazna posebej pred alarm in potem še alarm, ko je dosežena posamezna od obeh nazivnih temperatur. Zunanji plašč javljalnika je iz vinila.

NAZIVNE TEMPERATURE IN OZNAKE MODELOV

Temperatura alarma Najvišja priporočena temperatura okolice Največja dovoljena razdalja med kabli Izvedba kabla/model
57°C 38°C UL 15,2 m, FM 9,1 m PHSC-1 35-XLT Linijski temperaturni javljalniki
68°C 46°C UL 15,2 m, FM 9,1 m PHSC-155-EPC
68°C 46°C UL 15,2 m, FM 9,1 m PHSC-155-XCR
68°C/93°C 38°C FM 4,6 m PHSC-6839-TRI
88°C 66°C UL 15,2 m, FM 9,1 m PHSC-190-EPC
88°C 66°C UL 15,2 m, FM 9,1 m PHSC-190-XCR
105°C 79°C FM 7,6 m PHSC-220-EPC
105°C 79°C FM 7,6 m PHSC-220-XCP
138°C 93°C UL15,2 m, FM 7,6 m PHSC-2B0-EPC
138°C 93°C UL15,2 m, FM 7,6 m PHSC-2B0-XCP
180°C 105°C UL15,2 m PHSC-356-EPC
180°C 105°C UL15,2 m PHSC-356-XCR

 

REDGUARD® MONITORING SISTEM

RedGuard® sistem opazovanja temperature

Linijski temperaturni javljalniki - 4Omogoča enostaven in varen način opazovanja temperature v nevarnih območjih. Dizajn RedGuard sistema je enostaven. Sistem je sestavljen iz javljalnega kabla z vgrajenimi tipali in procesorske enote. Procesorska enota zajame in analizira temperaturne odčitke od 250 temperaturnih tipal. Kadarkoli temperatura preseže prednastavljene temperaturne vrednosti, sistem javi alarm in druge uporabniško nastavljene sistemske podatke. Procesorska SSP/SRG enota odčitava javljalni kabel in pretvarja analogne vrednosti v temperaturne odčitke. Celotni sistem se programira z RGCC programsko opremo, TMON pa je programska oprema za vizualizacijo opazovanega temperaturnega profila na računalniku. Za vsako tipalo je mogoče prednastaviti štiri vrednosti. Nadaljnje štiri vrednosti se lahko poljubno nastavi vzdolž celotne dolžine javljalnega kabla. Vrednosti tipal in stanja delovanja so na vmesnikih procesirana v realnem času. Vse to omogoča, da so neobičajne situacije in stanja takoj prepoznana in ustrezno posredovana ali pa uporabljena za proženje alarma.

 

 

 

Javljalni kabel

Linijski temperaturni javljalniki - 3Vsebuje vso potrebno elektroniko za merjenje temperature, naslavljanje in prenos podatkov do procesorske enote. Tipalni ploščati kabel je sestavljen iz osmih vodnikov: dve liniji služita kot redundantna prevodnika za ozemljitev, dve liniji sta namenjeni napajanju, dve liniji prenosu podatkov, dve liniji pa služita za naslavljanje. Vrhnji sloj kabla predstavljata dve zaščitni plasti. Notranji termoplastični elastomer služi kot zaščita pred vlago, zunanji poliuretanski ali fluor-polimerni pa je zaščita pred mehanskimi in kemičnimi vplivi. Kabel je na voljo v dveh izvedbah in sicer: SD je namenjen temperaturnemu območju od -40°C do 85°C, HD izvedba pa od -55°C do 125°C.

Uporaba

RedGuard sistem je uporaben v podobnih pogojih kot Protectowire kabel, le da ima še dodatne prednosti. Lokacijo alarma je mogoče točno določiti, temperaturo in gradiente pa se lahko nastavlja še za vsako tipalo posebej. Sistem RedGuard je uporaben tudi za monitoring temperature v industrijskih procesih.

Dizajn sistema in priključitev

Linijski temperaturni javljalniki - 5

PROTECTOWIRE® 8000 Z OPTIČNIMI VLAKNI

Linijski temperaturni javljalniki - 6Je po funkciji enak sistemu linijskega temperaturnega javljalnika, le da uporablja najsodobnejšo tehnologijo zaznavanja z optičnimi vlakni. Sistem sestavljajo tipski tipalni kabel iz fiber-optičnih vlaken in PTS krmilniki z ustrezno programsko opremo. PTS družina krmilnikov se lahko programira glede na različne alarmne kriterije in se preko relejnih vhodov in izhodov poveže s certificirano alarmno centralo. Lokalno se pozicija kritične temperature ugotavlja z merjenjem odbojnega časa svetlobnega impulza, podobno kot pri radarju, kjer odboj določa razdaljo do avta ali letala. To omogoča krmilniku, da ugotovi točno lokacijo povišane temperature ali požara vzdolž celotne dolžine tipalnega kabla. Temperature se beležijo v obliki zveznega snemalnika. Celotni sistem omogoča grafično predstavitev požara in smer širjenja, ki temelji na oddaljenosti tipala v alarmu.

Lastnosti

 • Posebna možnost delitve na cone – enojna dolžina tipala lahko vsebuje do 256 območij (con),
 • Številne možnosti conskih kriterijev za proženje alarma,
 • Nastavljiva uporabniška programska logika,
 • Možnost zveznega opazovanja temperature,
 • Grafični prikaz temperaturnega profila, velikosti požara in smeri širjenja preko računalniškega vmesnika,
 • LAN vmesnik (TCP/IP) omogoča dostop iz različnih lokacij.

Fiber-optični tipalni kabel

Linijski temperaturni javljalniki - 7Jedro tipalnega kabla predstavlja cevka iz nerjavečega jekla ali nekovinskega materiala z zunanjim premerom med 1.2 in 1.8 mm. Znotraj sta dve neodvisni, barvno kodirani, kvarčni optični vlakni. Glede na model je zunanji sloj cevke lahko pletenica iz nerjavečega jekla ali aramidnih vlaken. Jedro tipala zunaj prekriva ognje-odporna prevleka brez halogenskih primesi premera 4 mm.

Uporaba

Sistem je namenjen predvsem komercialnim in industrijskim aplikacijam z visokim tveganjem, ki zahtevajo visoko zanesljivost in rešitve prilagojene uporabnikom.

Specifikacije

 • Napajanje: 10 do 30 VDC
 • Poraba: povprečno 15W (20°C), maksimalna poraba manjša od 40W (v vseh obratovalnih pogojih)
 • Temperaturno območje delovanja: 10°C do 60°C dvo kanalni modeli: -5°C do 60°C
 • Temperaturno območje skladiščenja: 40°C do +80°C
 • Relativna vlažnost: 0% do 95%, nekondenzirana vlaga 2 kanalni modeli 15% do 85%, ne kondenzirana vlaga
 • Ohišje: PTS krmilnik je nameščen v NEMA 1 tipsko rdeče ohišje s teksturo 51cm x 76 cm x 18 cm (Š x V x G)
 • Vmesniki: optični priključek E2000, osem stopinj število kanalov: 1 ali 2, odvisno od modela računalniški vmesnik: USB, LAN relejska kartica: 4 vhodi/20 izhodov