Požarna centrala je osrednji del sistema za javljanje požara, ki skrbi za prezprekinitveno napajanje sistema, za nadzor javljalnikov in vrednotenje njihovega stanja ter za alarmiranje in proženje ustreznih narav za preprečevanje širjenja požara. Zarja ponuja iz lastnega proizvodnega programa požarne centrale za vse vrste sistemov javljanja požara, od najmanjših do največjih.
 

 

  NJP-400A
Cenovno ugodna naprava za javljanje požara za manjše in srednje velike objekte;

 • modularna zasnova (do 8 funkcijskih modulov)
 • do 128 javljalnih skupin 
 • analogna adresna tehnika, Apollo S90 / XP95 (do 4 adresne zanke s po 126 adresnimi enotami) ali
 • do 64 konvencionalnih linij ali kombinacija konvencionalnih in adresnih linij
 • omogoča uporabo konvencionalnih javljalnikov (Apollo: S60 / 65, Orbis, javljalniki ostalih proizvajalcev)
 • možnost direktnega priklopa javljalnikov za javljanje povečane koncentracije plina (z izhodom 4 – 20 mA)
 • dodatno adresno javljanje SOS iz hotelskih kopalnic 
 • možnost povezav več central v mrežo

Prospekt (pdf, 638 KB)► 

   

NJP-2000A
Požarna centrala NJP-2000A je Zarjina največja naprava, namenjena nadzoru in upravljanju sistemov za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranja v srednjih, velikih in na največjih objektih. Omogoča poljubno krmiljenje vgrajenih sistemov gašenja in drugih sistemov za preprečevanje širjenja požara. Primerna je za vgradnjo predvsem v srednjih, velikih in zelo velikih objektih. Zasnovana je modularno, kar omogoča optimalno prilagajanje centrale zahtevam vsakega nadzorovanega objekta.

 • modularna zgradba z do 256 javljalnih con
 •  omogoča javljanje povečane koncentracije plinov
 • SOS alarmiranje iz kopalnic v hotelih in prikaz različnih tehničnih alarmov
 • vgrajena umetna inteligenca za preprečevanje lažnih alarmov
 • modularna zgradba iz inteligentnih modulov, ki komunicirajo po LONWORKS protokolu
 • moduli so lahko vgrajeni v 19 palčno standardno ohišje ali pa samostojno  razporejeni po celotnem varovanem objektu