Nevarnosti kuhinjskih požarov

Odprti plameni, razbeljene površine v kombinaciji z maščobami zasičenem okolju ustvarjajo v sodobni kuhinji potencialno nevarnost za izbruh požara. Tak požar se širi zelo hitro in ga je dokazano zelo težko pogasiti. V mnogih državah so po statistiki prav kuhinjski požari tisti, ki povzročijo največjo škodo.

Pri gašenju kuhinjskih požarov moramo biti zelo previdni saj nas lahko hudo opeče, sploh če se gašenja lotimo na napačen način. Z gašenjem lahko povzročimo še večji požar.

Gorečega olja ali masti nikoli ne gasimo z vodo. Ko na goreče olje ali mast dodamo vodo, se ta namreč uparja, ognja pa ne pogasi, saj je volumen olja 1700-krat večji od volumna vode. Drobne kapljice vodne pare so obdane s tankim slojem olja, okoli je dovolj zraka, to pa povzroči vzbuh ali tako imenovano maščobno eksplozijo, ki lahko povzroči napredovanje požara na kuhinjske elemente. Precej podoben učinek kot gašenje olja z vodo ima tudi posipanje moke ali sladkorja nanj. Tako moka kot sladkor sta namreč organski trdni gorivi, njuno posipanje po plamenu gorečega olja pa povzroči vzbuh, ki je oblika prašne eksplozije. Goreče olje bomo najučinkoviteje in najbolj varno pogasili, tako da odvzamemo vir toplote, posodo pa pokrijemo s pokrovko ali z mokro in ožeto krpo in s tem odvzamemo kisik, ki ga ogenj potrebuje za gorenje. Ponev varno primemo in odnesemo iz hiše oziroma stanovanja. Pri tem moramo zelo paziti, da se ne opečemo ali še huje, polijemo z vročo vsebino! Vrelih vsebin (olja) se ne sme zlivati v kuhinjski lijak, ker je v njem prisotna voda! Prostore potem temeljito prezračimo.

Vzroki kuhinjskih požarov

V lokalih največ požarov nastane zaradi malomarnosti, na drugem mestu so napake na kuhinjski opremi, električni vodih … Kuhinja ima v hotelu, lokalu, stanovanjski hiši, stanovanju … večji potencial za nastanek požara, kot ostali prostori. Po vzrokih za nastanek požara izstopajo električni kuhalniki, razbeljeni elementi za pečenje, odprti ognji, elementi za peko krompirja, cvrtniki, mikrovalovne pečice, navadne pečice, mastne cevi nap, ventilatorji obloženi z maščobo, plinski žari …

Stabilni sistemi za gašenje v kuhinjah

Iz omenjenih razlogov in potencialne nevarnosti nastanka požara v kuhinji, so bili razviti mehanski oziroma elektro-mehanski stabilni gasilni sistemi, ki so namenjeni in prilagojeni prav požarom v kuhinjah. So skriti, uporabniku prijazni, enostavni za vzdrževanje … predvsem pa učinkoviti. Njihova uporaba se je zelo razširila na hotele, trgovske centre, šole, varovana stanovanja, domove za starejše, vrtce, planinske koče, restavracije s hitro prehrano, lokale, ladje … povsod kjer se kuha in pripravlja hrano. Povečuje se tudi odstotek vgradenj v privatne kuhinje in stanovanja. Investicija v takšno napravo je nekajkrat manjša od škode, ki jo lahko v kuhinji in celotnem objektu povzroči požar.

Prednosti sistema gašenja v kuhinjah:

 • 24 urno varovanje
 • Prirejen za gašenje požarov maščob in olj
 • Varuje tudi odvode in nape (akumulacija olj in maščob)
 • Ni ponovnega vžiga, po aktivaciji potrebno le čiščenje
 • Minimalna škoda pri požaru (odzivni čas nekaj sekund, požar pogašen v začetni fazi)
 • Nima slabosti plinskih sistemov gašenja
 • Varovanje ljudi in naprav
 • Enostavno vzdrževanje
 • Manjši strošek zavarovanja, ki ga nudijo zavarovalnice

Buckeye gasilni sistem Kuhinjski gospod (»Kitchen Mister«) je mehanski sistem za gašenje/omejevanje požara z mokrimi kemikalijami, kot je definiran v NFPA-17A Standard-u (»Wet Chemical Extinguishing Systems«). Razvit je bil z namenom zaščite komercialnih kuhalnih naprav v restavracijah, nap in prezračevalnih kanalov.

Sistem uporablja tekoče gasilo na osnovi kalija, ki je razvito posebej za namen gašenja požarov maščob, ki so pogoste na površinah okoli kuhalnih področij v restavracijah. Delovanje gasila se izvaja na tri načine:

 1. Gasilo prekine kemijsko verižno reakcijo, ki povzroča gorenje, in s tem gasi požar.
 2. Gasilo se izbrizga iz gasilnih šob v zelo drobnih kapljicah, ki hitro ohladijo požar pod samovžigno temperaturo.
 3. Gasilo reagira z maščobo in ustvarja posebno plast podobno peni (namiljenje), ki zmanjša dotok kisika in s tem zaustavi gorenje in prepreči ponovni vžig.

Sistem se avtomatsko sproži po detekciji ognja ali pa se ga sproži ročno z uporabo oddaljene potezne postaje, ki je nameščena na mestu/mestih, ki so pred požarom varna. Ko se sistem sproži, se sprosti v naprej določena količina gasila skozi sistem cevovoda in stalno nameščenih gasilnih šob v kanale, odvodno površino nape in kuhalne naprave. Gasilo se izbrizga kot zelo fina megla, ki zelo hitro pogasi požare maščob.

Kitchen Mister

Kitchen Mister

Za pravilno delovanje je priporočljivo, da ga lastnik mesečno pregleduje sam, polletno pa pooblaščeni vzdrževalec. Mesečno se je priporočljivo prepričati:

 • Gasilni sistem je na pravilni lokaciji.
 • Oddaljene potezne postaje so neovirano dosegljive.
 • Indikatorji in tesnila so v dobrem stanju.
 • Vzdrževalni zapisi ali certifikati niso zastareli in so na svojem mestu.
 • Ni očitnih fizičnih poškodb ali stanj, ki bi lahko preprečile delovanje.
 • Manometer prikazuje tlak v dovoljenih mejah.
 • Odpihljivi pokrovčki gasilnih šob so v dobrem stanju in nepoškodovani.
 • Napa, kanali in kuhalni aparati so na istih mestih, niso spremenjeni ali zamenjani.

Po aktivaciji se gašenje izvaja s tekočim gasilom na osnovi kalija, ki je razvito posebej za namen gašenja požarov maščob, kot so pogoste na površinah okoli komercialnih kuhalnih področij v restavracijah.

»Kitchen Mister« proizvajalca Buckeye Fire Equipement ima na razpolago štiri velikosti jeklenk. Model BFR-5 pet pretočnih točk, Model BFR-10 deset pretočnih točk, BFR-15 petnajst pretočnih točk in BFR-20 dvajset pretočnih točk. Velikosti jeklenk so določene z zmožnostjo napajanja določenega števila pretočnih točk, npr. BFR-5 je zmožna napajati največ 5 pretočnih točk. Vse jeklenke so proizvedene, označene in preskušene v skladu z DOT 4BW240.

Kitchen Mister uporablja za povezavo med sistemom taljivih elementov, plinskih ventilov, in/ali oddaljenih poteznih postaj za iste funkcije Buckeye bovdenski kabel (ne potrebuje niti kotnih škripcev niti zaščitnega vodila). Montaža je tako hitra in enostavna. Bovdenski kabel je nerjaven jeklen kabel, zaščiten z gibljivim bovdnom.

Avtomatsko aktiviranje sistema je izvedeno s taljivimi elemente Globe ML. Ti so izdelani tako, da se pri določeni temperaturi pretrgajo in s tem sprostijo napetost detekcijske linije.

Posebej za gašenje kuhalnih aparatov, kanalov in odvodov nap, so bile razvite tudi gasilne šobe.

Vsaka šoba ima določeno vrednost pretočnih enot in se dobavlja z zaščitnim pokrovčkom za izstopne odprtine, ki ga nadtlak v šobi odpihne. Vsaka šoba ima odtisnjeno modelsko številko na telesu šobe in ima edinstveno barvno oznako za lažjo prepoznavo.