Novec 1230 je sintetično kemično gasilo, fluorirani keton, ki je shranjen utekočinjen, in se sprošča kot plin (za gašenje je potreben potisni plin). Ker ne vsebuje vode (»waterless«), se ga je prijelo tudi ime voda brez vode, oziroma suha voda (»dry water«). Novec ogenj pogasi z ohlajevanjem, tako da odstrani proste radikale oziroma toploto v trikotniku gorenja (kisik, toplota, gorljiva snov). Skupaj z zrakom tvori plinsko zmes, ki ima mnogo višjo toplotno kapaciteto kot zrak sam in z vsako stopinjo Celzija zvišanja temperature, ki ji je Novec izpostavljen, absorbira več energije. Pomembno je da Novec z gašenjem ne zmanjšuje koncentracije kisika v prostoru in s tem preprečuje možnost zadušitve.

Preberi več

Prednosti gasila Novec 1230

Prednost gasila Novec 1230 je, da za uspešno gašenje zadostuje že razmeroma majhna koncentracija, kar pomeni majhno količino uskladiščenega gasilnega sredstva.

Čudežna molekula Novec 1230 CF3CF2C(O)CF(CF3)2

Čudežna molekula Novec 1230 CF3CF2C(O)CF(CF3)2

Če primerjamo količino različnih gasil, potrebnih za uspešno gašenje (tipičen sistem gašenja – razred B), potem ena jeklenka Halona 1301 (opušča se zaradi škodljivega vpliva na okolje) ustreza dvema jeklenkama Noveca 1230, devetim jeklenkam ogljikovega dioksida in kar petnajstim jeklenkam inertnega plina.

Prijazen do okolja, neizprosen do ognja

Novec 1230 je neprevoden, in je uporaben za gašenje vseh oblik naprav ter postrojev, ki so pod napetostjo in pri katerih bi uporaba drugih gasil povzročila kratek stik in s tem nekontrolirano uničenje opreme. Glede na svoje sintetične »rivale« ima Novec tudi številne atmosferske prednosti. Uvršča se med tako imenovane zelene pline in ne ogroža ozonskega plašča.

Preberi več

Varen, stabilen, učinkovit

Danes je Novec najvarnejše gasilo za uporabo v stalno zasedenih prostorih. Transport in ravnanje z Novecom sta enostavna, saj je pri sobni temperaturi utekočinjen in ni polnjen pod pritiskom, kar je tudi prednost pred drugimi sistemi gašenja. Zaradi tega je enostaven tudi transport po kopnem, vodi ali zraku. Tako je za ravnanje z njim, za polnjenje in ponovno polnjenje dovolj le sila gravitacije. Za Novec lahko rečemo, da je stabilna, okolju prijazna, trajnostna in dolgoročna rešitev, ki ne izpolnjuje le današnjih standardov ampak tudi okoljske standarde prihodnosti.

Letala, arhivi, umetnostne galerije, knjižnice, računalniški centri

Je le nekaj področji, kjer je gasilno sredstvo Novec 1230 najboljša izbira. V grobem bi lahko uporabo Noveca razdelili na štiri področja: na požarno varovanje dobrin velikih vrednosti, kjer se običajno lahko zadržujejo tudi ljudje; na področje, kjer bi bila uporaba drugih gasil problematična in bi povzročila škodo; na področje, kjer smo močno omejeni s prostorom za shranjevanje gasila (na primer v letalih) in še na vse aplikacije, kjer se zahteva neprevodnost gasilnega sredstva.

Preberi več

Komponente gasilnega sistema Novec

Seveda se gasilni sistemi med seboj razlikujejo; izbira je odvisna od vrste gorljive snovi, uporabe prostora, velikosti, oblike in geometrije prostora, obstajajo pa določene komponente in njihova medsebojna povezava, ki so skupne vsem.

Preberi več

Sistem gašenja s plinastim gasilom

Gasilne šobe v prostoru so preko strojnih inštalacij z dodatnimi vmesnimi elementi povezane z zalogo gasila (z jeklenkami). Za učinkovito povezavo komponent sistema in izvedbo strojnih inštalacij so potrebni spojni elementi, merilnik tlaka (lahko jih je več), nizkotlačno nadzorno stikalo, električno in ročno sprožilo.

Sistem gašenja s plinastim gasilom

Sistem gašenja s plinastim gasilom

Če je gasilo v več jeklenkah, je ena jeklenka glavna (primarna), ostale pa so ji podrejene (sekundarne). Takšna postavitev (»master-slave«) in način praznjenja jeklenk vsebuje pnevmatska sprožila, nadzor aktiviranja ventila, prikaz izpusta, aktivirno cevko (povezuje ventile vseh jeklenk), tlačno stikalo izpraznitve in povratno-zaporni ventil.

Preberi več

Gašenje, še preden zagori

Osnovno načelo gašenja z Novecom (pa tudi z drugimi plinskimi gasili) je, da se gašenje začne, ko obstaja najmanjši sum, da bo zagorelo. Razloga sta dva:

Preberi več

Če pride do gašenja in s tem do izpusta gasila, je pomembno, da se sistem čim prej vrne v prvotno stanje. To lahko zagotovijo le podjetja/distributerji, ki imajo lastno polnilnico z zalogo gasila in zelo hiter odzivni čas.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE