• Kje je ključ, je ostal v suknjiču, delovnih hlačah, kombinezonu?
 • Kdo ga je vzel in kdaj ga bo vrnil?
 • Kdo ga je nazadnje imel, kaj če se je izgubil?
 • Kdo vse lahko sploh dostopa do ključa?
ProxSafe - ključ

Se vam zdi znano?

S sistemom za upravljanje s ključi proxSafe vsa zgornja vprašanja odpadejo, saj sistem omogoča popoln nadzor nad ključi v vsakem trenutku.

Dostop v Sistem ProxSafe

Dostop v sistem ProxSafe

Kljub informacijski dobi, mobilnim računalniškim tehnologijam in naprednim aplikacijam, je mehanska ključavnica s ključem v večini primerov še vedno prevladujoč in najpomembnejši dejavnik varnosti vsakega zasebnega, poslovnega in delovnega okolja. Ravnanje s ključi in dostopom zato zahteva veliko skrbnost in pozornost. Ključavnice namreč omejujejo dostop do številnih območij in prostorov z zaupnimi, pomembnimi, dragocenimi ali nevarnimi vsebinami, kjer pri nepooblaščenem dostopu lahko nastane velika premoženjska ali poslovna škoda. Vsekakor ni vseeno, kdo ima dostop do ključev in posledično do vsebin, prostorov. Izgubljeni, pogrešani ali ukradeni ključ povzroči veliko skrbi, pomeni varnostno tveganje in nepotrebne visoke stroške (menjava ključev in ključavnic).

Omejitev dostopa in preprečevanje zlorab

Čeprav možnosti zlorabe ključa ne moremo popolnoma preprečiti, pa lahko omejimo dostop in močno zmanjšamo verjetnost takšnega dogodka. To lahko storimo predvsem na tri načine in sicer z zaklepnim sistemom (zmanjšanje števila ključev in povečanje števila vrat, ki jih odpira; če je ravnanje s ključi neprimerno, se tveganje lahko še poveča) sistemom pristopne kontrole (menjava celotnega sistema: zamenjava mehanskih ključavnic z elektronskimi, namestitev čitalcev in krmilno-nadzornih enot, uvedba identifikacijskih kartic) in varnostnim shranjevanjem mehanskih ključev v elektronskih omaricah, ki omogočajo sledečo funkcionalnost:

 • ključi se nahajajo zaklenjeni v varovani omarici, kjer vsak nasilen poskus dostopa sproži alarm;
 • zaposleni ključev ne hranijo pri sebi, temveč se ob neuporabi hranijo v delovnem okolju, zato so dostopni tudi v času njihove odsotnosti;
  dostop do ključev je mogoč z identifikacijskimi karticami ali s pomočjo osebne številčne kode;
 • omarico lahko odprejo samo osebe, ki so v določenem časovnem obdobju pooblaščene za uporabo ključa;
  ključi so v omarici razvrščeni naključno in brez vidnih oznak, zato jih ni mogoče prepoznati, kar je dodaten element varnosti;
 • če ključa ni v omarici, je razvidno, pri kom se nahaja;
 • za vsak ključ je zabeležena zgodovina podatkov, kdo vse ga je v zadnjih dneh uporabljal, kdaj vzel in kdaj vrnil;
 • če ključ ni v omarico vrnjen ob določenem času, to lahko sproži alarm.

Sistem za upravljanje s ključi uporabljamo pri/na/v:

 • voznih parkih (avtomobili, tovorna vozila, najem vozil, delovni stroji …),
  Ključar s terminalom za identifikacijo in upravljanje

  Ključar s terminalom za identifikacijo in upravljanje

 • vratih, kjer ni uporabljena kontrola pristopa,
 • učilnicah (vsi ključi se hranijo v zbornici in učitelj ga po zaključku ure vrne v omarico)
 • športnih objektih (garderobe, slačilnice, kabineti)
 • trgovskih centrih
 • vzdrževalnih službah
 • zdravstvenih ustanovah
 • ustanovah za oskrbo starejših
 • zabaviščnih centrih in igralnicah
 • hotelih in počitniških kapacitetah
 • ladjah različnih namembnosti

Sistem Ključarja, primerno svoji velikosti, uporabljajo majhna, srednja in velika podjetja, uveljavil se je tudi v državni upravi, na različnih ministrstvih, v vojski in policiji.

Priporočljiv je povsod tam, kjer moramo organizirati dostop in uporabo ključev, ker želimo omejiti dostop, beležiti dostop in vračilo ter vedeti, kje so določeni ključi v določenem trenutku.

Prednosti sistema proxSafe so predvsem, da:

 • se mehanski ključi vedno nahajajo v podjetju in ne povsod drugod,
 • ima dostop do posameznega ključa samo posameznik ali skupina pooblaščenih, ki imajo pravico do uporabe,
 • smo seznanjeni, kdo in kdaj je ključe prevzel in pri kom se nahajajo,
 • smo obveščeni v primeru, da posamezen ključ ni pravočasno vrnjen na svoje mesto,
 • lahko kadarkoli preverimo uporabo ključev v določenem časovnem obdobju.
ProxSafe - Sosledje več omaric

ProxSafe – Sosledje več omaric

Spekter uporabe proxSafe ključarja je zelo širok. Uporablja se pri vsakodnevnem ravnanju s ključi (pisarne, skladišča, obrati delavnice, pomožni prostori …), za shranjevanje rezervnih ključev ali ključev posebnega pomena, ki se uporabljajo redkeje, za nadzor nad ključi voznega parka … Sistem omogoča, da se posebej pozorno obravnava rokovanje s ključi izven delovnega časa. Seveda zavisi od velikosti sistema, v splošnem pa velja, da je varnostno shranjevanje ključev v elektronskih omaricah vsaj nekajkrat cenejše od sistema pristopne kontrole. Elektronske omarice proxSafe sistema lahko hranijo od osem pa do nekaj sto ali celo do tisoč ključev (standardne omarice: 8, 16, 32, 64, 128, 256, 384 ključev), med seboj pa jih je možno tudi funkcionalno povezovati. So robustne, zanesljive, enostavne za uporabo in ne potrebujejo vzdrževanja.

Sistem pa ni namenjen le shranjevanju ključev, možno ga je nadgraditi z mehanskimi varnostnimi omaricami, v katere lahko shranjujemo večje ali manjše predmete različnih vrednosti, za katere se mora ves čas vedeti, kje se nahajajo (prenosni računalniki, mobilni telefoni, pomembni dokumenti, službene izkaznice in pooblastila, orožje, denar …). Dostop v sistem je mogoč z osebno kodo in identifikacijskim medijem, registrirati pa moramo tudi ključ, ki ga vračamo, da nas sistem pravilno usmerja.

Osnovne komponente proxSafe sistema so:

Standardne protivlomne omarice za shranjevanje ključev (8, 16, 32, 64, 128, 256, 384), ki jih med seboj lahko v poljubnem številu kombiniramo in jih povežemo v enoten sistem. Enostavna povezljivost in upravljanje enot nam omogočata veliko mero prilagodljivosti, kar omogoča prilagoditev potrebam posameznega kupca. Prox osvetljeni vtični cilindri in avtomatska roletna vratca dajeta sistemu za hrambo ključev visok nivo mehanske varnosti, ki je dopolnjena z elektronsko omejenostjo dostopa do ključev.

Tehnologija RFID

Tehnologija RFID

Komunikacijski terminal shranjuje informacije o uporabnikih, ključih in pravicah (pooblastilih) dostopa. Identifikacija uporabnika poteka preko uporabe identifikacijske kartice ali PIN številke – lahko tudi kombinacije, ko je zaželjena najvišja stopnja varnosti.

Omogoča tudi hitro vračanje ključa, ki pomeni vračanje ključev brez uporabe gumbov. Izposojen ključ samo približamo terminalu, ki odpre rolo vratca in nam s pomočjo svetlobne oznake (osvetlitve) pokaže, kam moramo ključ vstaviti.

Modularni sistem za hrambo predmetov (sistem za hrambo ključev je mogoče dograditi/nadgraditi tudi s strojno opremo za hrambo predmetov) je namenjen nadzorovanemu shranjevanju večjih ali manjših predmetov. Tri različne module (predal za večje predmete, predalniki za več manjših predmetov, predalnik za hrambo ključev) se lahko kombinirajo v različna ohišja, ki obstajajo v verzijah za 10, 16 in 32 modulov.

Obesek za ključe je oblikovan tako, da se ga enostavno vstavi v omarico.

Obesek s kljuci in plombiranim obročkom - Sistem ProxSafe

Obesek s kljuci in plombiranim obročkom – Sistem ProxSafe

Za komunikacijo s terminalom uporablja zanesljivo brezkotnaktno RFID tehnologijo. Je ergonomične oblike, robusten, zatesnjen in odporen na vodo. Na obesek je nameščen tudi poseben obroček za ključe, ki onemogoča poljubno dodajanje in odvzemanje ključev in služi tudi kot plomba. Obročki obstajajo v različnih velikostih in oblikah, na RFID obesek se namestijo s posebnimi kleščami, lahko se jih ponovno uporabi.

Napredna Programska oprema nudi številne nastavitve, nadzor, upravljanje določitev avtorizacij in omejitev. Za dostop do določenega predala za hrambo ali ključa se lahko zahteva tudi avtorizacijo več oseb:

 • Upravljanje – Definiranje dostopa in pravic v zvezi s ključi
 • Stanje – Pregled celotnim sistemom ključev: pri kom se nahajajo in kdaj so bili vzeti (zgodovina)
 • Poročila – Pregled zgodovine vseh dogodkov po različnih kriterijih je vedno na voljo
 • Nadzor – Nadzor nad vnosom in odvzemom ključa
 • Alarm – Možnost posredovanja ob neavtoriziranih dogodkih (poskus fizičnega poškodovanja, ne-vrnitev ključa do določene ure)

Prednosti proxSafe ključarja

 • Učinkovita in cenovno ugodna rešitev kontrole dostopa
 • Omejitev dostopa do ključev in zmanjšanje možnosti zlorab
 • Popoln nadzor nad uporabo ključev, podpora funkciji logistike
 • Beleženje zgodovine uporabe ključev za dodatno spremljanje poslovnega procesa
 • Urejenost, preglednost in optimizacija procesa dela
 • Upravljanje in nadzor na daljavo
 • Razbremenitev zaposlenih
 • Varovanje od osem pa do nekaj sto ključev, možnost dograditve za varovanje in shranjevanje službenih predmetov (dokumenti, pooblastila, osebni računalniki, prenosni mediji, službeno orožje)
ProxSafe - prednosti